Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

Vysvětlení zpoždění vyúčtování

Vážení zastupovaní,

obracíme se na Vás s nejaktuálnějšími informacemi a odpověďmi na nejčastěji kladené  dotazy týkajícími se právě probíhajícího vyúčtování:

 

VYSVĚTLENÍ ZPOŽDĚNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Opětovně se velmi se omlouváme za časové zpoždění termínu výplat za vyúčtovací rok 2017.

DŮVOD ZPOŽDĚNÍ

Toto zpoždění bylo, bohužel, způsobeno přechodem na nový informační systém, ve kterém byly odměny za 2017 (poprvé, nově) vyúčtovány. Původní plán vyúčtovat rok 2017 paralelně na starém i novém IS za účelem kontroly výsledků nebylo možné realizovat, protože došlo k definitivnímu kolapsu starého IS z níže uvedených důvodů.Tím se INTERGRAMU prodloužila doba nezbytná pro kontroly vypočítaných odměn, aby jejich výše a způsob výpočtu byly plně v souladu s Vyúčtovacím řádem.

VYSVĚTLENÍ DOTAZU NA VÝŠI ODMĚN (POKLES OPROTI MINULÝM LETŮM)

Z důvodu účinnosti novely autorského zákona (novela zákona č. 121/2000 Sb. nabyla účinnosti 20. 4. 2017 s implementační lhůtou 3 měsíců po vejití zákona v platnost), která nově kolektivním správcům ukládá povinnost vést část odměn, které nejsou vyplatitelné z důvodu nedostatečných informací o nositelích práv, po dobu 3 let na oddělených účtech.

Zákon ukládá, že po tuto dobu 3 let má kolektivní správce (Intergram) povinnost aktivně dohledávat veškeré údaje nezbytné k určení nebo nalezení nositelů práv (tedy umožnění výplaty jeho odměn).

V případě, že se během 3 let nepodaří dohledat nositele práv ke konkrétním a identifikovatelným dílům, tyto odměny se rozdělí, v souladu s Vyúčtovacím řádem Intergram, mezi ostatní nositele práv.

O tuto zbylou částku tedy zastupovaní nepřijdou, bude jim rozdělena (vyplacena) ne dříve než za 3 roky.

 

OSVĚTLENÍ DŮVODŮ PRO VZNIK NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

  • objem zpracovatelných dat a náročnost jejich zpracování již přesahoval možnosti starého systému

  • dodavatelská společnost starého IS nebyla schopna v posledních letech reagovat na na naše požadavky na úpravu a rozvoj.

  • starý IS byl vyvíjen a provozován na dnes již nepodporovaném operačním systému, k němuž nelze nalézt kvalifikované IT pracovníky (SCO UNIX, db Informix a programovací jazyk Genero) ani externí firmu, která by údržbu systému převzala.

  • dodavatelská firma starého IS ukončila svou činnost a existenci 1. 1. 2017

  • ke starému IS neexistuje žádná dokumentace.

  • Tyto problémy byly známy už dříve, ale nebyly až do roku 2016 řešeny.

Omlouváme se za zpoždění a nepříjemnosti s tímto spojené. V případě poklesu odměn neexistuje právně přijatelné řešení, které by vedlo k okamžité výplatě této části odměn. Upozorňujeme, že v případě nesouhlasu s výší a strukturou vyplácených odměn je možné se obracet na reklamační oddělení INTERGRAM (reklamace@intergram.cz), které bude postupovat v souladu s Reklamačním řádem INTERGRAM z. s. jako součásti jeho Stanov.

 

Prosíme o pochopení a děkujeme

INTERGRAM z .s.

Zobrazit více

Aktuality

Vyúčtování odměn zastupovaným za užití záznamů uměleckých výkonů na komerčních snímcích v roce 2017

Vážení zastupování,

rádi bychom vás informovali, že v současné době probíhá opravné kontrolní vyúčtování odměn zastupovaným za užití záznamů uměleckých výkonů na komerčních snímcích v roce 2017 a tímto užitím souvisejících neidentifikovatelných odměn. Cílem je porovnat výsledky obou vyúčtování a případně zastupovaným doplatit vzniklé rozdíly v odměnách.

 

Zobrazit více

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky INTERGRAM

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky INTERGRAM z.s.

Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z. s., vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky organizace.

Ředitele organizace, který by měl být:

Zkušeným manažerem. Od vhodného kandidáta očekáváme schopnost stanovovat a držet priority sobě i celé organizaci. Hlavním úkolem je rozvoj organizace a jejích zaměstnanců při současném zajištění spolehlivosti klíčových procesů.

Diplomatem, který bude schopný zohlednit širokou škálu požadavků a zájmů, které se s naší organizací pojí. Vhodný kandidát by měl být schopný jednat a komunikovat s partnery, kterými jsou mj. zastupovaní výkonní umělci a výrobci záznamů a jejich zájmové organizace, uživatelé z řad podnikatelské veřejnosti, dohledové orgány (MKČR, ÚOHS), zahraniční partnerské organizace a další.

 

Zobrazit více