Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

ZÁSADNÍ SDĚLENÍ PRO PROVOZOVATELE VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ - JEDNOTNÉ LICENČNÍ A INKASNÍ MÍSTO OSA A INTERGRAM

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům veřejnosti z řad uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Jedná se o způsob uzavírání licenčních smluv a plateb z nich vyplývajících v důsledku umístění a užívání televizorů a rozhlasových či jiných audio přístrojů v těchto veřejných prostorech (více §20 a §23 autorského zákona).

S účinností od 1.1.2018 pro vás vytváříme jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data vám postačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené kolektivní správce.

Kontaktním místem pro uzavření takové smlouvy je:

Zákaznické centrum - Havlíčkův Brod: Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod T: +420 220 315 000 Email: vp@osa.cz

Zobrazit více

Aktuality

Úprava podmínek pro uzavírání smluv o zastupování, registrací či dodatků ke smlouvám o zastupování

Vážení,

s účinností od 5. února 2018 Intergram upravil podmínky ohledně uzavírání smluv o zastupování, registrací či dodatků ke smlouvám o zastupování.

Tato úprava je plně v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, včetně obecného nařízení Evropské Unie „General Data Protection Regulation“ (GDPR).

Zobrazit více

Informace k registraci /přihlášení/ na web zastupovaných umělců a výrobců

Informace o webu pro umělce ZDE a elektronický formulář ZDE
Informace o webu pro výrobce ZDE a elektronický formulář ZDE

Zobrazit více