Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

ZÁSADNÍ SDĚLENÍ PRO PROVOZOVATELE VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ - JEDNOTNÉ LICENČNÍ A INKASNÍ MÍSTO OSA A INTERGRAM

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům veřejnosti z řad uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Jedná se o způsob uzavírání licenčních smluv a plateb z nich vyplývajících v důsledku umístění a užívání televizorů a rozhlasových či jiných audio přístrojů v těchto veřejných prostorech (více §20 a §23 autorského zákona).

S účinností od 1.1.2018 pro vás vytváříme jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data vám postačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené kolektivní správce.

Kontaktním místem pro uzavření takové smlouvy je:

Zákaznické centrum - Havlíčkův Brod: Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod T: +420 220 315 000 Email: vp@osa.cz

Zobrazit více

Aktuality

Pozvánka na Valné shromáždění společnosti Intergram

Vážení členové INTERGRAM,
dovolte, abychom Vás jménem INTERGRAM z. s. pozvali na řádné 29. Valné shromáždění společnosti INTERGRAM z. s., které se bude konat dne 14. 6. 2018 od 14:00 hodin v Kongresovém centru Praha – Komorní sál (3. patro), Tř. 5. května 65, Praha 4 od 14:00 hodin.

Pozvánka

Zobrazit více

Výzva k doložení Čestných prohlášení

Vážení zastupovaní,

tímto Vás žádáme o doložení Vašich Čestných prohlášení nejpozději do 31. 3. 2018.

Bližší informace naleznete v přiloženém dopisu ředitele INTERGRAM - dopis ZDE.

Formuláře ke stažení:

Zobrazit více