Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

ZÁSADNÍ SDĚLENÍ PRO PROVOZOVATELE VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ - JEDNOTNÉ LICENČNÍ A INKASNÍ MÍSTO OSA A INTERGRAM

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům veřejnosti z řad uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Jedná se o způsob uzavírání licenčních smluv a plateb z nich vyplývajících v důsledku umístění a užívání televizorů a rozhlasových či jiných audio přístrojů v těchto veřejných prostorech (více §20 a §23 autorského zákona).

S účinností od 1.1.2018 pro vás vytváříme jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data vám postačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené kolektivní správce.

Kontaktním místem pro uzavření takové smlouvy je:

Zákaznické centrum - Havlíčkův Brod: Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod T: +420 220 315 000 Email: vp@osa.cz

Zobrazit více

Aktuality

Katalog výrobců

informace ke Katalogům výrobců platných pro r. 2017

Informujeme, že termín doložení katalogů nahrávek spravovaných výrobci relevantních pro vyúčtování odměn vybraných za užití v roce 2017 je 19. 1. 2018. Příslušné formuláře k vyplnění včetně instrukcí a informativního dopisu si můžete stáhnout zde: Katalogy

Podklady, které obdržíme po těchto termínech, nebudou ve zmíněném vyúčtování zohledněny.

Zobrazit více

Nahrávací protokoly

Informujeme zastupované, že termín doložení nahrávacích protokolů a dalších podkladů relevantních pro vyúčtování odměn vybraných za užití v roce 2017 (přebaly alb, informace o výkonech z oficiálních webů výrobců apod.) je 16. 2. 2018.

Zobrazit více