Vzdálené hlasování

Vzdálené hlasování bylo ukončeno.

Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

Vysvětlení zpoždění vyúčtování

Vážení zastupovaní,

obracíme se na Vás s nejaktuálnějšími informacemi a odpověďmi na nejčastěji kladené  dotazy týkajícími se právě probíhajícího vyúčtování:

 

VYSVĚTLENÍ ZPOŽDĚNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Opětovně se velmi se omlouváme za časové zpoždění termínu výplat za vyúčtovací rok 2017.

DŮVOD ZPOŽDĚNÍ

Toto zpoždění bylo, bohužel, způsobeno přechodem na nový informační systém, ve kterém byly odměny za 2017 (poprvé, nově) vyúčtovány. Původní plán vyúčtovat rok 2017 paralelně na starém i novém IS za účelem kontroly výsledků nebylo možné realizovat, protože došlo k definitivnímu kolapsu starého IS z níže uvedených důvodů.Tím se INTERGRAMU prodloužila doba nezbytná pro kontroly vypočítaných odměn, aby jejich výše a způsob výpočtu byly plně v souladu s Vyúčtovacím řádem.

VYSVĚTLENÍ DOTAZU NA VÝŠI ODMĚN (POKLES OPROTI MINULÝM LETŮM)

Z důvodu účinnosti novely autorského zákona (novela zákona č. 121/2000 Sb. nabyla účinnosti 20. 4. 2017 s implementační lhůtou 3 měsíců po vejití zákona v platnost), která nově kolektivním správcům ukládá povinnost vést část odměn, které nejsou vyplatitelné z důvodu nedostatečných informací o nositelích práv, po dobu 3 let na oddělených účtech.

Zákon ukládá, že po tuto dobu 3 let má kolektivní správce (Intergram) povinnost aktivně dohledávat veškeré údaje nezbytné k určení nebo nalezení nositelů práv (tedy umožnění výplaty jeho odměn).

V případě, že se během 3 let nepodaří dohledat nositele práv ke konkrétním a identifikovatelným dílům, tyto odměny se rozdělí, v souladu s Vyúčtovacím řádem Intergram, mezi ostatní nositele práv.

O tuto zbylou částku tedy zastupovaní nepřijdou, bude jim rozdělena (vyplacena) ne dříve než za 3 roky.

 

OSVĚTLENÍ DŮVODŮ PRO VZNIK NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

  • objem zpracovatelných dat a náročnost jejich zpracování již přesahoval možnosti starého systému

  • dodavatelská společnost starého IS nebyla schopna v posledních letech reagovat na na naše požadavky na úpravu a rozvoj.

  • starý IS byl vyvíjen a provozován na dnes již nepodporovaném operačním systému, k němuž nelze nalézt kvalifikované IT pracovníky (SCO UNIX, db Informix a programovací jazyk Genero) ani externí firmu, která by údržbu systému převzala.

  • dodavatelská firma starého IS ukončila svou činnost a existenci 1. 1. 2017

  • ke starému IS neexistuje žádná dokumentace.

  • Tyto problémy byly známy už dříve, ale nebyly až do roku 2016 řešeny.

Omlouváme se za zpoždění a nepříjemnosti s tímto spojené. V případě poklesu odměn neexistuje právně přijatelné řešení, které by vedlo k okamžité výplatě této části odměn. Upozorňujeme, že v případě nesouhlasu s výší a strukturou vyplácených odměn je možné se obracet na reklamační oddělení INTERGRAM (reklamace@intergram.cz), které bude postupovat v souladu s Reklamačním řádem INTERGRAM z. s. jako součásti jeho Stanov.

 

Prosíme o pochopení a děkujeme

INTERGRAM z .s.

Zobrazit více

Aktuality

Oznámení o výplatách odměn

 

Vážení zastupovaní výkonní umělci,

dovolujeme si Vás informovat, že Vám INTERGRAM dnes zasílá platbu identifikovatelných příjmů za rok 2017. Tato platba se skládá z tzv. reprízného a odměn za užití komerčních snímků. Zároveň Vám v posledním týdnu měsíce září budou vyplaceny odm ěny z neidentifikovatelných příjmů.

Přestože INTERGRAM inkasoval odměny ve vyšším objemu než v roce 2016, celková částka vyplacených odměn bude nižší z důvodu účinnosti novely autorského zákona. Tato novela totiž nově kolektivním správcům ukládá povinnost vést část odměn, které nejsou vyplatitelné z důvodu nedostatečných informací o nositelích práv, po dobu 3 let na oddělených účtech. Po uvedenou dobu je kolektivní správce povinen dohledávat veškeré údaje nezbytné k určení nebo nalezení nositelů práv. Teprve následně je oprávněn zbylou částku rozdělit dle Vyúčtovacího řádu INTERGRAM, schváleného Valným shromážděním.  O tuto částku tedy zastupovaní nepřijdou, ale ze zákona ji nelze rozdělit dříve než za 3 roky.

Omlouváme se za nepříjemnosti s tím spojené, ale bohužel se nám i přes veškeré úsilí nepodařilo nalézt právně přijatelné řešení, které by mohlo vést k okamžité výplatě takových odměn a zabránit tak výše zmíněnému poklesu.

Za opoždění platby se ještě jednou omlouváme.

 

Mgr. Jan Simon

ředitel INTERGRAM

Zobrazit více

Harmonogram vyúčtování roku 2017

Vážení zastupovaní,

dovolte, abychom Vám touto cestou sdělili harmonogram vyúčtování odměn vybraných v roce 2017 za užití zvukových a zvukově-obrazových záznamů:

Harmonogram vyúčtování roku 2017 provedený v novém informačním systému:

1. Počínaje 20. srpnem začne INTERGRAM  vyplácet identifikovatelné příjmy. Vyplácet budeme české zastupované výkonné umělce i výrobce (neplátce DPH s odměnou nad 500 Kč a plátce DPH). Společným zástupcům souborů bude současně oznámena i výše identifikovatelných příjmů souboru za rok 2017.

2. Počínaje 17. zářím začneme vyplácet neidentifikovatelné příjmy. Vyplácet budeme všechny zastupované výkonné umělce i výrobce včetně zahraničních individuálně zastupovaných.

3. Zahraniční kolektivní správce vyplatí INTERGRAM po dodání podkladů z jejich strany.

 

S přáním hezkého zbytku léta

Mgr. Jan Simon

ředitel INTERGRAM

Zobrazit více