Vzdálené hlasování

Vzdálené hlasování bylo ukončeno.

Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

ZÁSADNÍ SDĚLENÍ PRO PROVOZOVATELE VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ - JEDNOTNÉ LICENČNÍ A INKASNÍ MÍSTO OSA A INTERGRAM

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům veřejnosti z řad uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Jedná se o způsob uzavírání licenčních smluv a plateb z nich vyplývajících v důsledku umístění a užívání televizorů a rozhlasových či jiných audio přístrojů v těchto veřejných prostorech (více §20 a §23 autorského zákona).

S účinností od 1.1.2018 pro vás vytváříme jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data vám postačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené kolektivní správce.

Kontaktním místem pro uzavření takové smlouvy je:

Zákaznické centrum - Havlíčkův Brod: Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod T: +420 220 315 000 Email: vp@osa.cz

Zobrazit více

Aktuality

Zásady ochrany osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Vždy jsme ctili etiku a zájmy našich klientů i legislativní povinnosti. Proto v naší společnosti zavádíme opatření, abychom tomuto nařízení vyhověli, a i nadále důsledně chránili údaje našich klientů a partnerů.

Zobrazit více