Vzdálené hlasování

Vzdálené hlasování bylo ukončeno.

Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

ZÁSADNÍ SDĚLENÍ PRO PROVOZOVATELE VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ - JEDNOTNÉ LICENČNÍ A INKASNÍ MÍSTO OSA A INTERGRAM

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům veřejnosti z řad uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Jedná se o způsob uzavírání licenčních smluv a plateb z nich vyplývajících v důsledku umístění a užívání televizorů a rozhlasových či jiných audio přístrojů v těchto veřejných prostorech (více §20 a §23 autorského zákona).

S účinností od 1.1.2018 pro vás vytváříme jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data vám postačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené kolektivní správce.

Kontaktním místem pro uzavření takové smlouvy je:

Zákaznické centrum - Havlíčkův Brod: Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod T: +420 220 315 000 Email: vp@osa.cz

Zobrazit více

Aktuality

Harmonogram vyúčtování roku 2017

Vážení zastupovaní,

dovolte, abychom Vám touto cestou sdělili harmonogram vyúčtování odměn vybraných v roce 2017 za užití zvukových a zvukově-obrazových záznamů:

Harmonogram vyúčtování roku 2017 provedený v novém informačním systému:

1. Počínaje 20. srpnem začne INTERGRAM  vyplácet identifikovatelné příjmy. Vyplácet budeme české zastupované výkonné umělce i výrobce (neplátce DPH s odměnou nad 500 Kč a plátce DPH). Společným zástupcům souborů bude současně oznámena i výše identifikovatelných příjmů souboru za rok 2017.

2. Počínaje 17. zářím začneme vyplácet neidentifikovatelné příjmy. Vyplácet budeme všechny zastupované výkonné umělce i výrobce včetně zahraničních individuálně zastupovaných.

3. Zahraniční kolektivní správce vyplatí INTERGRAM po dodání podkladů z jejich strany.

 

S přáním hezkého zbytku léta

Mgr. Jan Simon

ředitel INTERGRAM

Zobrazit více