Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Ověřování podpisů na smlouvách o zastupování

Aktuality

Ověřování podpisů na smlouvách o zastupování

dovolte mi Vás informovat, že kolektivní správce INTERGRAM bude na smlouvách o zastupování obdržených po 31.7.2017 vyžadovat úředně ověřené podpisy nositelů práv.

INTERGRAM tento krok zavádí plně v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, včetně obecného nařízení Evropské Unie „General Data Protection Regulation“ (GDPR).

Tento požadavek se vztahuje nejen na smlouvy o zastupování nositelů práv, ale také na přihlášky
k evidenci práv výkonných umělců, dědiců výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů.

Ověřený podpis nositelů práv je vyžadován i v případě agenturního zastupování. Pokud agentura podepisuje smlouvu o zastupování v zastoupení, je vyžadováno předložení originálu relevantní plné moci s ověřeným podpisem nositele práv. Podpis zmocněného zástupce agentury na smlouvě o zastupování ověřen být nemusí. Úředně ověřená kopie originálu plné moci s úředně ověřeným podpisem nositele práv bude akceptována též.

V případě, kdy je nositelem práv právnická osoba, je oprávněnou osobou k podepisování statutární orgán této právnické osoby, který je uveden v obchodním rejstříku dané země. Pokud je uvedeno v příslušném obchodním rejstříku, že je zapotřebí k podpisu dvou a více statutárních orgánů, musejí být všechny tyto podpisy úředně ověřeny.

Úředně ověřený podpis se nevyžaduje na smlouvách o zastupování nebo přihláškách k evidenci práv, které jsou podepsány v prostorách INTERGAM. V tomto případě podepíše dokumenty nositel práv na místě a jeho totožnost bude ověřena společností INTERGRAM na základě předloženého platného průkazu totožnosti.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu s interním Příkazem ředitele, který byl vydán ředitelem INTERGRAM, Mgr. Janem Simonem, dne 31. července 2017.

 

Velice děkujeme za spolupráci,

Ing. Lukáš Vlna

vedoucí oddělení vyúčtování

Zpět

Archiv aktualit