Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Zásadní sdělení pro provozovatele veřejných produkcí - jednotné licenční a inkasní místo OSA a INTERGRAM

Aktuality

Zásadní sdělení pro provozovatele veřejných produkcí - jednotné licenční a inkasní místo OSA a INTERGRAM

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům veřejnosti z řad uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Jedná se o způsob uzavírání licenčních smluv a plateb z nich vyplývajících v důsledku umístění a užívání televizorů a rozhlasových či jiných audio přístrojů v těchto veřejných prostorech (více §20 a §23 autorského zákona).

S účinností od 1.1.2018 pro vás vytváříme jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data vám postačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené kolektivní správce.

Kontaktním místem pro uzavření takové smlouvy je :

Zákaznické centrum - Havlíčkův Brod:

Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod

T: +420 220 315 000

Email: vp@osa.cz


OSA je na základě výše uvedeného pověření oprávněn vybírat odměny dle aktuálních sazebníků jednotlivých kolektivních správců a tyto odměny následně rozdělovat výše uvedeným kolektivním správcům.

Z uvedeného vyplývá, že od 1. 1. 2018 uživatelská veřejnost nebude v záležitostech INTERGRAM jednat s pracovníky společnosti Collective Intelligence a. s., ale ve věcech licenčních smluv za kteréhokoliv z uvedených kolektivních správců se bude obracet výhradně na jediného partnera, kterým je výše uvedené Zákaznické centrum – Havlíčkův Brod.

Vzhledem ke komplikovanosti autorskoprávní problematiky v minulosti občas docházelo k tomu, že někteří uživatelé opomenuli získat licenci od OSA (zastupující DILIA) nebo od INTERGRAM (zastupující i OOA-S a OAZA). Proto věříme, že se jedná o krok, který napomůže právní jistotě na straně uživatelů.

Vytvoření jednoho kontaktního místa s sebou přináší benefity pro uživatele i samotné nositele práv. Sloučením procesů do jednoho místa dosáhneme snížení administrativního zatížení uživatelů a současně i nákladově zlevníme výběr honorářů pro námi zastupované autory, umělce, výrobce, nakladatele a další nositele práv, které dohromady výše uvedení kolektivní správci zastupují.


Důležité:

Jako vstřícný krok k podpoře nového projektu Vám chceme oznámit, že kolektivní správci se společně dohodli, že v případech, kdy některý z uživatelů měl do 31.12.2017 uzavřenou licenční smlouvu pouze s OSA (zastupující DILIA) nebo s INTERGRAM (zastupující i OOA-S a OAZA), nebude se žádný z výše uvedených kolektivních správců domáhat svých nároků zpětně. Je naším společným zájmem vytvořit transparentní a uživatelsky přívětivé prostředí, na kterém lze budovat dobré obchodní vztahy s uživatelskou veřejností.

Zpět

Archiv aktualit