Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›     ›  Oddělení zastupování a vyúčtování

Oddělení zastupování a vyúčtování

 • vede evidenci zastupovaných výkonných umělců (hudebníků, zpěváků, dirigentů, sbormistrů, herců, loutkoherců, tanečníků)¨
 • vede evidenci výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
 • vede evidenci dědiců práv výkonných umělců
 • vede evidenci zahraničních nositelů práv
 • uzavírá s nimi smlouvy o zastupování
 • zodpovídá za řízení procesu vyúčtování v souladu s Vyúčtovacím řádem Intergram
 • vyúčtovává odměny nositelům práv za užití jejich výkonů a záznamů
 • vyúčtovává odměny od a pro zahraniční kolektivní správce v souladu s uzavřenými zahraničními smlouvami
 • implementuje pravidla mezinárodní organizace SCAPR a připomínkuje mezinárodní smlouvy
 • účastní se jednání na pracovních skupinách mezinárodních organizací kolektivních správců
 • vyplácí vyúčtované odměny minimálně jedenkrát ročně
 • vydává potvrzení o výši odměn, včetně potvrzení o stržení případné srážkové daně z příjmu
 • spolupracuje s agenturami, které zastupují nositele práv na základě plné moci
 • přiděluje ISRC kódy výrobců
 • zajišťuje zpracování vstupních dat pro vyúčtování
 • spolupracuje při vývoji informačního systému
 • zpracovává interní a externí reporting dat o vyúčtování
 • vytváří seznamy členů Intergram s hlasem poradním a právem hlasovacím v souladu se Stanovami Intergram
 • vytváří prezenční listiny pro Valné shromáždění Intergram
 • řeší stížnosti a reklamace v souladu s Reklamačním řádem Intergram

Zpět