Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›     ›  Oddělení IT

Oddělení IT

  • zabezpečuje správu a provoz počítačové sítě v hardwarové oblasti a v oblasti programového vybavení,
  • vývoj a rozvoj informačních systémů,
  • správu a údržbu dat, vytváření jejich standardního formátu včetně jejich pravidelného zálohování na serverech,
  • vytváření standardního formátu dat a jejich zpracování od rozhlasových a televizních vysílatelů jako podkladu pro vyúčtování odměn nositelům práv,
  • zpracování dat při mezinárodních výměnách dat (IPD, SDEG, VRDB),
  • zpracování dat od výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů ve formě katalogu výrobců jako podklad pro vyúčtování odměn zastupovaným,
  • provoz a správa databází obsahující informace o zastupovaných nositelích práv, předmětech autorskoprávní ochrany a uživatelích,
  • zajištění chodu telefonní ústředny, včetně správy mobilních telefonů,
  • správu webů společnosti,
  • řízení činnosti externích dodavatelů IT.

Zpět