Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›     ›  Ředitel společnosti

Ředitel společnosti

Ředitel v souladu se Stanovami zejména:

 • je zodpovědný za výkon kolektivní správy v souladu s rozsahem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury České republiky,
 • vytváří organizační podmínky pro zajištění výkonu kolektivní správy v souladu s rozsahem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury České republiky,
 • podepisuje veškeré písemnosti a individuální smlouvy společnosti, jejichž podepisování nepřenesl (v souladu s podpisovým řádem) na jiné pracoviště,
 • sjednává a podepisuje smlouvy s uživateli a zahraniční smlouvy s partnerskými kolektivními správci,
 • odpovídá za kontrolu plnění uzavřených smluv ze strany smluvních partnerů,
 • přijímá investiční rozhodnutí v souladu s rozhodnutími Valného shromáždění o investiční strategii společnosti,
 • jedná zejména s profesními svazy výkonných umělců, výrobci, státními orgány, uživateli a kulturními institucemi,
 • předkládá Výkonné radě poznatky z jednání, včetně návrhů na opatření z nich plynoucí,
 • zabezpečuje a kontroluje dodržování zásad hospodárnosti chodu společnosti,
 • odpovídá za dodržování termínů předkládání účetních, statistických aj. výkazů,
 • odpovídá za zabezpečení ročního rozboru činnosti společnosti, účetní uzávěrky, auditu a výsledky předkládá Kontrolní komisi,
 • účastní se zasedání Valného shromáždění, Výkonné rady a Kontrolní komise,
 • přijímá a propouští zaměstnance společnosti a stanoví zaměstnancům mzdy a odměny.

 

Zpět