Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›     ›  VÝKONNÁ RADA

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Členové Výkonné rady z řad výkonných umělců jsou voleni tak, aby ve Výkonné radě byly rovnoměrně zastoupeny všechny profese výkonných umělců. Členové Výkonné rady ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, a to střídavě z řad výkonnných umělců a výrobců. Výkonná rada navrhuje Stanovy, Vyúčtovací řád a jejich změny, podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnosti, navrhuje Kontrolní komisi kandidáta na Ředitele INTERGRAM, navrhuje Kontrolní komisi odvolání Ředitele INTERGRAM, odpovídá Valnému shromáždění za svá rozhodnutí, rozhoduje o vyloučení členů INTERGRAM v době mezi konáním Valných shromáždění; toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení Valným shromážděním. Členové zvolení do Výkonné rady jsou povinni vykonávat své funkce osobně a s péčí řádného hospodáře. Více info viz Stanovy

Do VÝKONNÉ RADY společnosti INTERGRAM na dvouleté funkční období 2017 – 2019 byli 28. Valným shromážděním dne 14.6.2017 zvoleni:

ZA VÝKONNÉ UMĚLCE:

MgA. Irvin VENYŠ, PhD. za koncertní umělce – instrumentalisty z oboru tzv. vážné hudby

Richard ROKOS za profesionální pěvce z oboru tzv. vážné hudby

Jiří ŘEHÁK za hromadné zástupce členů symfonických a komorních orchestrů

Tomáš TUREK za hereckou profesi

Jiří VONDRÁČEK za interprety populární, jazzové hudby nebo alternativních žánrů

Václav JUNEK za tzv. kreativní profese výkonných umělců

 

ZA VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ:

Radek ADAMEC

Ing. Tomáš FILIP

Mgr. Vladimír KOČANDRLE

Iva MILEROVÁ

Mgr. Martin NEDVĚD

JUDr. Alan PISKAČ

 

Za VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ:

Pavel STRNAD

Zpět