Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro uživatele   ›  Povinnost uživatelů

Povinnost uživatelů

Jaké jsou povinnosti uživatelů

Provozovatel nebo pořadatel veřejné produkce je povinen přihlásit se u společnosti INTERGRAM o udělení licence. Přihlášení je možné:

  • zasláním vyplněných formulářů podepsaných oprávněnou osobou (formuláře lze získat na internetových stránkách INTERGRAMu)
  • telefonicky (po telefonické dohodě zašlou pracovníci INTERGRAMu příslušné formuláře)

Po obdržení potvrzené smlouvy z naší strany je provozovatel nebo pořadatel veřejné produkce povinen uhradit námi zaslaný daňový doklad, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě. V případě změny rozsahu veřejné produkce nebo v případě změny kontaktních údajů je provozovatel nebo pořadatel veřejné produkce povinen písemně ohlásit tyto změny.