Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů   ›  Slovník pojmů pro členy

Slovník pojmů pro členy

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P

Právo výrobce zvukově obrazového záznamu

výrobce zvukově obrazového záznamu má pouze majetková prává, výrobci zvukově obrazového záznamu patří právo svůj zvukově obrazový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukově obrazový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukově obrazový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu. Výrobce zvukově obrazového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Právo výrobce je převoditelné a trvá 50 let od pořízení záznamu, popř. zveřejnění.

Právo výrobce zvukového záznamu

výrobce zvukového záznamu má pouze majetková prává, výrobci patří právo svůj zvukový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu. Výrobce zvukového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Právo výrobce zvukového záznamu je převoditelné a trvá 50 let od pořízení záznamu, popř.  zveřejnění.