Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů   ›  Slovník pojmů pro členy

Slovník pojmů pro členy

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
U

Umělecký výkon

představuje výkon herce, režiséra, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Uměleckým výkonem je též výkon artisty.

Užití "On demand"

je jeden ze způsobů sdělování díla veřejnosti, které je definováno jako zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, uživatel, který zpřístupňuje předměty ochrany prostřednictvím internetu, je povinný získat oprávnění jednak ke sdělování veřejnosti dle ustanovení § 18 odst. 2 a jednak k rozmnožování dle ustanovení § 13 autorského zákona.