Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů   ›  Slovník pojmů pro plátce

Slovník pojmů pro plátce

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
V

Veřejnost

definice pojmu veřejnosti není v autorském zákoně uvedená, pouze pojem užití pro osobní potřebu v ustanovení § 30 odst. 1 autorského zákona. Dle odborného stanoviska vypracovaného Ústavem autorského práva, práv  průmyslových a práva soutěžního PFUK ze dne 27. 3. 2003, je pojem veřejnosti vymezený takto: „Pojem veřejnosti je potřebné vykládat podle konkrétního způsobu užití – tradičně ve smyslu individuálně neurčeného okruhu osob, ale i osob individuálně určených. Rozlišuje se mezi užitím předmětů ochrany pro vlastní osobní potřebu a mezi užitím veřejným, o které jde vždy, přesahuje-li užití meze užití soukromého, tj. rámec osobního soukromí fyzické osoby".

Výkonný umělec

fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.

Výrobce zvukově obrazového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Výrobce zvukového záznamů

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.