11.5.2020 již zahajujeme provoz v kancelářích INTERGRAM

Vážení zastupovaní,

dovolte nám, abychom vás informovali o tom, že od 11.5.2020 již zahajujeme provoz v kancelářích INTERGRAM, i když v omezené míře. Od 11.5.2020 tedy již bude možné přijímat Prohlášení výkonných umělců a Čestných prohlášení  výrobců za rok 2019 osobně.

 

Pro podání Prohlášení výkonných umělců 2019 platí i nadále konečný termín a to do 15.5.2020 včetně.

V rámci bezpečnostních opatření bude možné Prohlášení pouze osobně předat našim pracovníkům, a to bez dalších konzultací na místě. Navštívit nás tedy můžete od 11.5.2020 do 15.5.2020 v době  9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 15:30 hod.

Nicméně prosíme výkonné umělce, aby i nadále preferovali doručení Prohlášení 2019 především poštou nebo prostřednictvím webu zastupovaných.

 

Děkujeme za pochopení.

2021-11-30T15:07:30+02:00 28. dubna 2020|