30 LET INTERGRAM: Jak vznikal první nezávislý kolektivní správce práv výkonných umělců a výrobců?

Přesně před třiceti lety byly na ministerstvu vnitra zaregistrovány stanovy nové společnosti INTERGRAM, která měla od 1. ledna 1991 zabezpečovat práva výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů a vybírat pro ně odměny. Jednalo se pouze o další ze série kroků, které vedly k vytvoření a stabilizaci prvního skutečně nezávislého kolektivního správce výkonných umělců a výrobců na našem území.  

ÚNOR 1990

V únoru 1990 se konala porada u kulatého stolu u náměstka ministra kultury, kde byly položeny základy INTERGRAM. Cílem bylo vytvořit nezávislou, neziskovou a nedotovanou společnost, která by nahradila Ochranné sdružení výkonných umělců (OSVU) při OSA, které bylo přímo řízené Ministerstvem kultury Československé republiky.

Na této schůzce bylo dohodnuto, že než bude nově ustanovený kolektivní správce vydělávat, bude dotován z 50 procent od Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) a z 50 procent od OSVU.

4. 5. 1990

V tento den se konala ustavující schůze přípravného výboru INTERGRAM. Zasedli v něm čtyři zástupci výkonných umělců a čtyři zástupci výrobců. Členem výboru se následně stal také zástupce ministerstva kultury Oldřich Lichtenberg, který měl zajišťovat spolupráci výboru a ministerstva.

Členové se dohodli, že se předseda výboru bude střídat – jednou jím bude výkonný umělec, jednou výrobce. Výrobci pro první období nicméně navrhli na místo předsedy výkonného umělce. Prvním předsedou výboru se stal Jakub Waldmann z Unie orchestrálních hudebníků. Úkolem bylo především připravit všechny podklady pro ustavující valnou hromadu společnosti INTERGRAM.

15. 5. 1990

Registrace stanov na ministerstvu vnitra proběhla 15. 5. 1990. INTERGRAM byl zaregistrován jako nezávislá, nevýdělečná a nedotovaná společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, pro které vybírá a rozděluje odměny. Sídlem nového kolektivního správce se stala Praha.

Přestože byly stanovy zaregistrovány už v květnu, dohoda o založení INTERGRAM byla podepsána až v prosinci (viz níže).

31. 5. 1990

Ministr kultury Milan Lukeš vydal opatření o zrušení Ochranného střediska výkonných umělců (OSVU) při OSA a od 1. ledna 1991 pověřil INTERGRAM zabezpečováním ochrany práv výkonných umělců.

10. 12. 1990

Uskutečnila se první valná hromada, na níž byla výkonnými umělci a výrobci podepsána Dohoda o založení INTERGRAM. Do historicky prvního výboru INTERGRAM byli zvoleni:

Za výkonné umělce: Zuzana Navarová, Jakub Waldmann, Jan Neckář, Jiří Novotný

Za výrobce: Drahomír Illík, Vladislav Kukačka, Jiří Randák, Zdeněk Kozák

Zakládajícími organizacemi se staly:

  • UNIE – Odborový svaz československých orchestrálních hudebníků ČSFR
  • UNIE – Odborový svaz profesionálních sborových zpěváků ČSFR
  • Herecká asociace
  • NOSSU – Nezávislé odborové sdružení svobodných umělců
  • Asociace koncertních umělců
  • IFPI ČSFR – Mezinárodní federace fonografického průmyslu ČSFR

1991

V roce 1991 zahájil INTERGRAM svou ‚ostrou‘ činnost. V tomto roce připravil také vůbec první vyúčtování pro výkonné umělce a výrobce. Inkaso tehdy činilo 10 milionů korun a bylo prováděno ručně. První ředitel INTERGRAM Jiří Novotný vzpomíná: „I když první investice směřovaly do počítačového systému, první vyúčtování se prováděla ručně a pražští umělci si tantiémy vyzvedávali v hotovosti v sídle INTERGRAM. Jistě si ještě mnozí pamatují, jak museli stát frontu až na chodník.“

1992

V květnu roku 1992 vznikla Nadace Život umělce, v jejímž čele stanula Zuzana Navarová, která byla velmi aktivní i v INTERGRAM. Základem nadačního jmění se stal likvidační zůstatek OSVU. S nápadem na založení nadace přišel již zmiňovaný Jiří Novotný. Prostřednictvím nadace poskytuje INTERGRAM ze zákona danou sociální, kulturní či vzdělávací službu dodnes. Od roku 1992 přispěl na její činnost částkou přesahující 125 milionů korun.

1994

Historicky první vyúčtování pomocí počítačového systému proběhlo až v roce 1994.

Tohle je první článek ze seriálu 30 let INTERGRAM. V průběhu následujících týdnů vám nabídneme další pohledy do historie, včetně rozhovorů s řediteli, bývalými i současným. 

2020-05-25T11:16:02+02:00 15. května 2020|Štítky: , |