Dokumenty k 33. Valnému shromáždění (9.6.2022)

Pozvánka na 33. Valné shromáždění ke stažení ZDE

PROGRAM 33. Valného shromáždění konaného 9.6.2022

1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Svolání náhradního Valného shromáždění

3)    Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění

4)    Schválení Výroční zprávy 2021 včetně zprávy o hospodaření (inkaso, hospodaření, účetní závěrka) – ZDE

5)    Projednání a vzetí na vědomí výroku auditora

6)    Návrh a schválení auditora pro rok 2022 – ZDE

7)    Schválení rozpočtu na rok 2022 – ZDE

8)    Návrh a schválení investiční strategie na nadcházející roky – ZDE

9)    Schválení zprávy o činnosti Výkonné rady za rok 2021 – ZDE

10)  Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise za rok 2021 – ZDE

11)  Schválení návrhů na změnu Stanov – ZDE

12)  Schválení návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu (změna VŘ_1, VŔ_2VŘ_3) (o každém návrhu se bude hlasovat zvlášť)

13)  Schválení případného vzniku členství v INTERGRAM, z. s. – ZDE

14)  Diskuse

15)  Ukončení 33. Valného shromáždění

POKYNY k registraci a ke vzdalenemu hlasovani na 33.VS

Plna moc pro hlasovani na 33.VS

2022-05-18T11:32:57+02:00 18. května 2022|