COVID-19: Aktuálně platná opatření a kompenzace (aktualizováno 3. 1. 2022)

V tomto pravidelně aktualizovaném článku vám přinášíme přehled platných opatření a kompenzací týkajících se kulturní oblasti. Pokud byste měli jakékoliv další otázky, napište nám na komunikace@intergram.cz.

V sobotu 25. prosince ve 23.59 přestal platit na území České republiky nouzový stav. Dále však zůstávají v platnosti některá ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví.

HROMADNÉ AKCE  

Kulturních představení, sportovních utkání a vzdělávacích akcí se může účastnit maximálně 1000 lidí, avšak pouze za předpokladu, že budou mít všichni místo k sezení. Na akce, které na sezení nejsou, je kapacita snížena na maximálně 100 lidí. 

I nadále platí, že hromadné akce mohou navštěvovat pouze ti, kteří se mohou prokázat: 

  • Potvrzením lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
  • Certifikátem o ukončeném očkování (alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky, případně jedné dávky v případě vakcíny Janssen)
  • PCR testem se mohou prokázat pouze osoby ve věku od 12 do 18 let, osoby čekající na druhou dávku očkování a osoby, které se nemohou očkovat (v takovém případě musí mít potvrzení od lékaře) – platnost PCR je 72 hodin
  • Děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí 

RESTAURACE, BARY A KLUBY 

Otevírací doba podniků zůstává neomezena. U jednoho stolu může sedět maximálně 6 lidí. Jestliže se v podniku nekoná žádná akce (viz výše), nemusí provozovatelé omezovat kapacitu. Pravidla pro vstup do restaurací, barů a klubů jsou totožná s těmi pro hromadné akce. 

KOMPENZACE 

Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu spustí programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Cílem je pomoci firmám a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) překlenout obtížné období, během kterého dochází k omezení obchodu a služeb.

Pomoc z programů COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady budou podnikatelé moct dostat v případě, že jim poklesl obrat o 30 %.  Kompenzace budou vypláceny za rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021. Více informací najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Od 22. listopadu by měl pokračovat také kompenzační bonus Ministerstva financí ČR, o který mohou zažádat živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 %. Mohou dostat až 1000 korun denně. Žádosti zatím nelze podávat, jelikož se jedná o vládní návrh zákona, který teprve míří k projednání poslancům a senátorům. Více informací najdete na stránkách Ministerstva financí ČR.

Dne 1. prosince 2021 schválila Poslanecká sněmovna KOMPENZAČNÍ BONUS. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých společností s ručením omezeným budou moci požádat o příspěvek až 1000 korun denně jako kompenzaci za dopady pandemie. O příspěvek 500 korun pak budou moci požádat lidé pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

Poslanecká sněmovna rovněž odhlasovala tzv. KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ, které budou moci dostávat pečující o děti při zavření škol či tříd kvůli pandemii. 

Poslanci schválili také PŘÍSPĚVEK PRO LIDI V KARANTÉNĚ. Lidé, kteří se ocitli v nařízené karanténě či izolaci kvůli Covidu-19, budou moci denně dostat až 370 korun. 

Kompenzace 15. prosince schválil také Senát ČR. 

2022-12-28T15:38:08+02:00 3. ledna 2022|