Omezení provozu INTERGRAM

Vážení zastupovaní,

dovolujeme si vás informovat o tom, že vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením přijímaným vládou České republiky zůstává i nadále v platnosti omezení osobních návštěv v sídle společnosti INTERGRAM, a to až do odvolání.

V rámci ochrany zdraví pracují naši zaměstnanci ve většině případů z domova. I za této situace vám však budou k dispozici v pracovních dnech na telefonních číslech nebo mailech:

pro výkonné umělce: 221 871 924  – Hana Náprstková a Vladimíra Fábiková, hana.naprstkova@intergram.czvladimira.fabikova@intergram.cz

pro výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů: 221 871 961 – Jan Procházka jan.prochazka@intergram.cz a 702 009 795 -Michal Krejčiřík, michal.krejcirik@intergram.cz

221 871 970 – recepce

Děkujeme vám za pochopení.

INTERGRAM

 

 

 

 

2021-11-30T15:58:16+02:00 6. ledna 2021|