DŮLEŽITÉ: Podmínky účasti na 32. Valném shromáždění INTERGRAM a možnost vzdáleného hlasování

Vážení zastupovaní výkonní umělci a výrobci,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Vás prosíme o dodržování následujících opatření při účastni na 32. Valném shromáždění INTERGRAM, které se uskuteční ve středu 16. 6. 2021.

Po celou dobu konání mějte, prosím, nasazen respirátor.

Účastníci budou usazeni tak, aby mezi jednotlivými návštěvníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo. Prosím, respektujte tento zasedací pořádek. Výjimku mají osoby ze společné domácnosti.

Při vstupu na Valné shromáždění náš zaměstnanec zkontroluje, zda splňujete podmínky pro účast na akci dané Ministerstvem zdravotnictví ČR. Prokažte se mu, prosím, následujícím:

  1. certifikátem o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (ne starším 7 dní), nebo
  2. certifikátem o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (ne starším 72 hodin), nebo
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, jestliže od aplikace první dávky uběhly tři týdny, nebo
  4. potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 v případě, že od potvrzení tohoto onemocnění neuběhlo 180 dní, nebo
  5. potvrzení či čestné prohlášení o absolvování povinného testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (ne starší 72 hodin).

V případě, že se neprokážete žádným z výše uvedených dokumentů, nebudeme Vás moci na Valné shromáždění INTERGRAM pustit. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace. Věříme, že se příští rok všichni sejdeme již bez podobných opatření.

 

Možnost elektronického hlasování

Připomínáme také možnost elektronického hlasování. Jestliže se nebudete moci Valného shromáždění zúčastnit osobně, do úterý 8. června do 16:00 se můžete přihlásit k elektronickému vzdálenému hlasování na webech zastupovaných výkonných umělcůvýrobců. Samotné vzdálené hlasování pak proběhne 9. června.

Registrací prostřednictvím webu vzdáleného hlasování ztrácíte právo hlasovat na Valném shromáždění, a to i pro otázky, na kterých jste prostřednictvím webu vzdáleného hlasování nehlasovali. S podmínkami vzdáleného hlasování se můžete obeznámit v Jednacím a volebním řádu Valného shromáždění.

2021-11-30T16:00:26+02:00 7. června 2021|