INFORMACE URČENÉ VÝROBCŮM PRO ÚČELY VYÚČTOVÁNÍ ODMĚN ZA ROK 2020

Vážení,

níže uvádíme přehled termínů dodání jednotlivých podkladů pro vyúčtování odměn za rok 2020. Prosíme Vás o dodržování stanovených termínů, podklady obdržené po stanovených lhůtách nebude možné zapracovat do řádného vyúčtování odměn za rok 2020.

LABELY

Termín pro dodání aktualizovaného seznamu labelů výrobců je stanoven na 15. 3. 2021. Podklady, které obdržíme po tomto termínu, nebudou ve vyúčtování za rok 2020 zohledněny. Pro letošní vyúčtování je potřeba doložit kompletní seznamy všech labelů, ke kterým výrobci vlastnili práva v roce 2020. Seznamy obsahující pouze přírůstky a úbytky labelů nebudou ze strany INTERGRAM akceptovány. Potvrzený seznam zašlete rovněž i v případě, že k žádným změnám ve vlastnictví práv labelů u Vás nedošlo.

 

NAHRÁVACÍ PROTOKOLY A ALBA

Termín pro doložení nahrávacích protokolů a přebalů alb je stanoven na 17. 3. 2021.  Podklady, které obdržíme po tomto termínu, nebudou ve zmíněném vyúčtování za rok 2020 zohledněny.

 

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Termín doložení čestných prohlášení výrobců k příjmům z fyzických či digitálních prodejů na území České republiky je 31.3.2021. Formuláře, přílohy a vysvětlivky jsou k dispozici ke stažení ZDE

 

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ VÝROBCŮ ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ

Termín doložení čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů je 31.3.2021. Formuláře, přílohy a vysvětlivky jsou k dispozici ke stažení ZDE

 

Další komunikaci a přebírání výše uvedených podkladů zajišťují:

 

Ing. Michal Krejčiřík (tel.: 221 871 961, e-mail: michal.krejcirik@intergram.cz)

Tomáš Trutna (tel.: 221 871 961, e-mail: tomas.trutna@intergram.cz)

 

Velice děkujeme za Váš čas a Vaši spolupráci.

2022-12-28T15:36:23+02:00 10. února 2021|