INTERGRAM JEDNODUŠE: Kdy bych se měl jako umělec přihlásit k INTERGRAM a co z toho budu mít?

Celkový příjem výkonného umělce se skládá z různých položek. Třeba u hudebníka se jedná nejen o výnosy z prodeje desek, streamingu či odehraných koncertů, ale také o odměny za vysílání jeho nahrávek v rádiu nebo za jejich veřejné provozování. Právě v případě dvou posledních zmiňovaných položek hraje nezastupitelnou roli INTERGRAM, jakožto kolektivní správce práv výkonných umělců. Kdy by se měl umělec přihlásit k INTERGRAM? Co mu to přinese? A kolik za to bude muset zaplatit? 

Přinášíme další článek ze seriálu INTERGRAM jednoduše. Tentokrát se zaměřujeme na výkonné umělce. 

V jakém okamžiku bych se měl jako začínající umělec přihlásit k INTERGRAM? 

V momentě, kdy vytvořím výkon, který je zaznamenán na nosiči určeném k obchodním účelům. Pokud jsem hudebník, měl bych se jednoznačně přihlásit v momentě, kdy někdo zaznamenal můj hudební výkon. Dříve se jednalo zejména o CD či DVD, dnes jde i o další nosiče, které jsou určené k tomu, aby se hrály veřejně, aby se vysílaly a prodávaly. 

Pokud jsem herec, měl bych se k INTERGRAM přihlásit v momentě, kdy někdo natočil můj herecký výkon na zvukově obrazový záznam, za který jsem obdržel honorář. V takovém případě totiž mohu podat tzv. Prohlášení výkonného umělce, na základě kterého mohu uplatnit nárok na vyplacení odměn. Jestliže jsem podepsal smlouvu s Českou televizí nebo s Českým rozhlasem, jejíž součástí je i nárok na reprízné, rovněž mi bude tyto peníze vyplácet INTERGRAM. Na totožném principu pak fungují dabéři. 

Ještě jsem nic nevydal, ale chystám se. Mohu se k INTERGRAM přihlásit už nyní? Má to smysl? 

Ano, můžu se přihlásit klidně předem. Ale odměny samozřejmě dostanu až poté, co bude můj výkon uveden třeba v televizi nebo v rádiu. 

Jak se mohu k INTERGRAM přihlásit?

Přihlásit k INTERGRAM se mohu osobně. Pokud ale preferuji online komunikaci, stačí kontaktovat Hanu Náprstkovou (hana.naprstkova@intergram.cz) nebo Vladimíru Fábikovou (vladimira.fabikova@intergram.cz), které rády zašlou odkaz na formulář smlouvy i instrukce, jak ji vyplnit a co k podpisu smlouvy doložit. Podrobnosti najdu též na webu INTERGRAM.

V současném období koronavirové epidemie preferuje INTERGRAM vyřizování přihlášek online. 

Co budu z přihlášení k INTERGRAM mít?

INTERGRAM za mě bude vybírat odměny za užívání mých výkonů, pokud budou přehrány jinde než v soukromí. To znamená za jejich užití v médiích (typicky v rozhlase a v televizi), ve veřejných produkcích (například v klubech, fit centrech či restauracích) nebo za reprízování na ČT a ČRo. Na základě smlouvy o zastupování práv může pro výkonné umělce vybírat odměny od zahraničních ochranných organizací. Může rovněž udělovat souhlasy k užití mých již zaznamenaných výkonů. Výkonný umělec má jednou ročně nárok na vyplacení odměn.                                                                

Mohu využít INTERGRAM i jako agenturu? 

INTERGRAM neposkytuje řádnou agenturní činnost. Zabývá se pouze kolektivní správou práv, tedy vybíráním odměn za užití zaznamenaných výkonů. 

INTERGRAM až na skutečně okrajové výjimky nespravuje práva v oblasti živého vystupování a v rámci internetových aktivit (například Youtube). Rovněž neřeší odměny za prodeje vydaných nosičů. 

Zvládl bych si agendu, kterou má na starosti INTERGRAM, udělat sám? 

Nikoli. V praxi by to znamenalo pro jednotlivce neskutečnou administrativní zátěž, s každým z uživatelů bych musel mít vlastní individuální smlouvu. Na samotnou uměleckou tvorbu by mi pak mnoho času nezbylo. Proto autorský zákon pro řadu užití jinou než kolektivní správu práv neumožňuje. 

Kolik budu muset za tohle INTERGRAM zaplatit? 

Přímý poplatek za přihlášení INTERGRAM nevybírá. Z vybraných odměn si pouze strháváme režijní srážku, z níž je pak financována jeho činnost. Výše režijní srážky je schvalována Valným shromážděním, které je tvořeno mimo jiné zastupovanými výkonnými umělci. Ti tak mohou rozhodovat o výši režie a kontrolovat účelnost jejího využití. 

Více informací o vyplácení odměn a o režijní srážce najdete v předchozím dílu seriálu INTERGRAM jednoduše Komu patří vybrané odměny?

Vidím se pořád v televizi, pořád mě hrají, ale peníze od INTERGRAM nemám skoro žádné. Jak je to možné? 

Je možné, že jsem natáčel seriály a filmy, a to na smlouvu, v níž jsem poskytl veškerá práva produkci za jednorázovou odměnu bez podílu na příjmech z (opětovného) vysílání. Proto nemám žádný nárok na odměny za opakované užití zvukově obrazového díla (reprízné). To, jak jsem často na obrazovce, v takovém případě neznamená, že budu mít vysoké odměny od INTERGRAM. Záleží vždy na tom, jakou mám smlouvu s produkcí a zda mám nárok na reprízné. 

Jaké budu mít po přihlášení naopak já povinnosti k INTERGRAM? 

Všichni zastupovaní výkonní umělci by měli oznamovat jakékoliv změny svých fakturačních údajů. Hudebníci mají navíc povinnost dodávat INTERGRAM evidenci jejich zaznamenaných uměleckých výkonů, tzv. Nahrávací protokoly, a to vždy, když je jejich výkon nově zaznamenán na komerčním nosiči. 

Měl bych také zajistit, aby nedošlo k mému duplicitnímu zastupování dvěma různými ochrannými organizacemi. Pokud chce být člověk zastupovaný jiným kolektivním správcem jinde ve světě, musí si u INTERGRAM vymezit územní zastupování. 

Ale pozor! Mohu být přihlášený u INTERGRAM i u OSA najednou, jelikož se jedná o kolektivní správce, kteří zastupují odlišné druhy práv, jiné profese –  OSA autory  hudebních děl a INTERGRAM výkonné umělce (interprety) a výrobce. Tady proto konflikt nevzniká! 

2020-10-08T15:10:36+02:00 8. října 2020|Štítky: , |