INTERGRAM odmítá závěry ÚOHS ve věci výběru odměn v ubytovacích zařízeních

Kolektivní správce INTERGRAM obdržel nepravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ve kterém je mu vytýkáno, že v letech 2009-2014 po formální stránce nezohledňoval obsazenost ubytovacích zařízení, čímž mělo dojít ke zneužití dominantního postavení v podobě aplikace nepřiměřených podmínek. S tímto závěrem se INTERGRAM s ohledem na jeho zjevnou nezákonnost odporující soutěžním předpisům a relevantní rozhodovací praxi nemůže ztotožnit a podá proti němu rozklad.

„Jsme bytostně přesvědčeni, že ÚOHS při svém rozhodnutí nezohlednil tehdy platnou právní úpravu, která nositelům práv velmi nešťastným a zmatečným způsobem limitovala výši odměn za užití jejich výkonů a záznamů a současně nevyžadovala zohlednění obsazenosti, a především naprosto pominul skutečnost, že odměny účtované ubytovacím zařízením byly v důsledku uvedené právní úpravy extrémně nízké, jednostranně zvýhodňující ubytovací zařízení na úkor zastupovaných nositelů práv, a tudíž nemohou být ve vztahu k ubytovacím zařízením za žádných okolností považovány za nepřiměřenou obchodní podmínku, jak tvrdí ÚOHS,“ komentuje záležitost ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman. „Věřím, že v rámci rozkladového řízení budou vyslyšeny naše argumenty, které zneužití dominantního postavení jasně a přesvědčivě vyvracejí,“ dodává.

Cílem INTERGRAM po celou dobu jeho existence zůstává výběr spravedlivé odměny pro zastupované nositele práv v rámci zákonem daných mantinelů, včetně předpisů práva hospodářské soutěže. Na tomto legitimním a zákonném přístupu INTERGRAM k jeho poslání se nic nemění.

S ohledem na stále probíhající řízení nebude INTERGRAM sdělovat k případu další podrobnosti.

2021-11-30T15:57:29+02:00 15. prosince 2020|