INTERGRAM spustil nový Portál pro zastupované

INTERGRAM na konci srpna spustil nový Portál pro zastupované nositele práv, kde se výkonní umělci a výrobci mohou seznámit s detailními výsledky vyúčtování za rok 2021. Nacházíme se v první fázi projektu nového Portálu. Další funkcionality budou přibývat postupně.

Portál nyní obsahuje:

1) Přehled

  • Zde naleznete celkové výsledky Vašeho vyúčtování po jednotlivých kategoriích práv v členění na identifikovatelné a neidentifikovatelné příjmy. U identifikovatelných příjmů z rozhlasového a TV vysílání můžete položky rozkliknout na úroveň vysílatelů a jednotlivých stanic.

2) Moje nahrávky (pouze pro výkonné umělce)

  • Tato sekce obsahuje výpis registrovaných zvukových nahrávek a videoklipů s Vašimi výkony. Jsou odlišeny nahrávky vzešlé z nahrávacích protokolů a z ostatních zdrojů.
  • V horním rozevíracím seznamu si můžete zvolit mezi nahrávkami registrovanými na individuálního umělce a na soubory, kterých jste členem.

Dnes byla přidána třetí základní obrazovka, čímž je první fáze vývoje Portálu završena:

3) Užití a odměny

  • Zde se zobrazují jednotlivá užití Vašich nahrávek na jednotlivých stanicích. Tam, kde vysílatel nahlásil datum a čas vysílání, je každé odvysílání nahrávky na samostatném řádku. Pokud však vysílatel hlásí užití nahrávek agregovaně např. po měsících, je na jednom řádku počet rotací dané nahrávky za dané období.
  • Odměny v této sekci jsou složeny z identifikovatelných příjmů a k nim příslušejících neidentifikovatelných příjmů. Dopočet neidentifikovatelných příjmů (NP) na každou nahrávku je však pouze orientační. Nejsou v něm rozpočteny např. odměny na základě Prohlášení výkonného umělce.

Menu obsahuje tři základní karty: 1) Přehled, 2) Užití a odměny a 3) Moje nahrávky

Co prozatím Portál neobsahuje?

  • Odměny ze zahraničí

Jak se na Portál přihlásit?

Přihlášení v této fázi probíhá přes stávající web umělců nebo web výrobců. Přihlašovací údaje zůstávají beze změny. Vede tam i rozcestník z nového Portálu. Po přihlášení a dvoufaktorovém ověření identity přes SMS budete automaticky přesměrováni na nový Portál. Pokud přihlašovací údaje nemáte, musíte se zaregistrovat.

Jak se na Portál zaregistrovat?

Pokud máte s INTERGRAM uzavřenou smlouvu jako výkonný umělec, vyplňte registrační formulář na adrese umelci.intergram.cz, pro výrobce pak nadále slouží adresa vyrobci.intergram.cz. Po vyplnění a odeslání registračních údajů dochází k jejich kontrole a autorizaci ze strany pracovníka INTERGRAM.

Po ověření správnosti údajů Vám bude e-mailem zaslán vyplněný registrační formulář k podpisu s dalšími podrobnostmi. Budete moci využít datovou schránku, elektronický podpis přes službu DigiSign či fyzické zaslání poštou s ověřeným podpisem na CzechPointu. Po zpracování podepsaného registračního formuláře Vám budou zaslány přístupové údaje na Portál.

Uvidím na novém Portálu data za předchozí vyúčtování?

Portál je napojen na nový vyúčtovací systém IRIS, ve kterém bylo poprvé vyúčtováno v roce 2022 za rok 2021. Data z předchozích vyúčtování ve starém provozním systému bohužel nejsou kompatibilní a nelze je tedy na Portálu zobrazit. Jsou však pro Vás nadále k dispozici na starých webech umělcůvýrobců. Dostanete se k nim po přihlášení kliknutím na možnost „Pokračovat na starý web“ v rámci procesu přesměrování.

Mohu využít nový Portál k elektronickému doručení dokumentů do INTERGRAM?

Elektronické podání dokumentů přes Portál je plánováno pro další fázi vývoje tak, aby bylo připraveno pro příjem čestných prohlášení, katalogů a dalších dokumentů. Do té doby můžete pro elektronické doručení dokumentů využít staré weby umělcůvýrobců.

Proč vidím na kartě „Užití a nahrávky“ vyšší celkovou odměnu než na kartě „Přehled“?

Na kartě Přehled se zobrazují vždy jen Vaše individuální odměny. Naproti tomu karta „Užití a odměny“ obsahuje u každé nahrávky v případě odměn vypočtených na soubor celkové částky za celý soubor. Tyto částky souhrnně rozděluje mezi jednotlivé členy společný zástupce souboru, a tak zde není k dispozici rozpad mezi členy za každou nahrávku zvlášť. Předcházet tomu lze tím, že dodáte ke každé nahrávce nahrávací protokol, kde vyplníte kompletní line up.

2023-01-06T14:37:28+01:00 13. září 2022|