KATALOGY VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ 2019

Vážení zastupovaní,

 

 

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v souvislosti s vyúčtováním odměn za rok 2019. Od této chvíle máte možnost předkládat INTERGRAM Katalog výrobce obsahující nahrávky, ke kterým jste v roce 2019 vlastnili práva.

 

Pro výrobce, kteří si nárokují odměny za užití nahrávek na území Velké Británie, je stanovený termín dodání Katalogu výrobce za rok 2019 spolu s Čestným prohlášením ke katalogu výrobce na 19.1.2020.

 

Pro výrobce, kteří si nenárokují odměny za užití nahrávek na území Velké Británie, je stanovený termín dodání Katalogu výrobce za rok 2019 spolu s Čestným prohlášením ke katalogu výrobce na 28.2.2020.

 

Katalogy výrobců se zasílají ve formátu souboru XLS – ke stažení ZDE spolu s dobře čitelným skenem podepsaného čestného prohlášení – ke stažení ZDE  na e-mailovou adresu: vyrobci@intergram.cz

 

Katalogy výrobců je možné doručit rovněž fyzicky uložené na USB či CD spolu s Čestným prohlášením ke katalogu výrobce.

 

Upozorňujeme, že katalogy, které obdržíme po tomto datu, nemohou být ve zmíněném vyúčtování za rok 2019 zohledněny.

 

Do formuláře uveďte celý katalog nahrávek, ke kterým pro rok 2019 vlastníte či vykonáváte práva výrobce (včetně nově vydaných nahrávek v roce 2019). Nahrávky, ke kterým jste práva vlastnili/vykonávali v minulosti, avšak v roce 2019 již nikoliv, do katalogu prosím neuvádějte.

Instrukce, jakým způsobem standardizovaný elektronický formulář vyplnit a čeho se při vyplňování vyvarovat, naleznete ZDE.

 

Další komunikaci a přebírání výše uvedených podkladů zajišťují:

 

Ing. Michal Krejčiřík (tel.: 221 871 961, e-mail: michal.krejcirik@intergram.cz)

Tomáš Trutna (tel.: 221 871 961, e-mail: tomas.trutna@intergram.cz)

 

Velice děkujeme za Váš čas a spolupráci.

2021-11-30T12:49:44+01:00 7. ledna 2020|