Opatření při odevzdávání Prohlášení výkonného umělce

Vážení zastupovaní,

vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci jsme byli nuceni přijmout opatření ohledně odevzdávání Prohlášení výkonného umělce za rok 2020. Jelikož nese osobní setkání riziko přenosu nákazy COVID-19, preferujeme podání Prohlášení prostřednictvím České pošty. Pokyny k jeho vyplnění a odevzdání jsme Vám zaslali v dopise.

Přestože jsou naše kanceláře pro veřejnost i zastupované zcela uzavřené, nechceme Vám odepřít možnost odevzdání Prohlášení osobně u nás na podatelně. Pokud není ve Vašich silách odeslat Prohlášením prostřednictvím pošty, podatelna pro Vás bude otevřena v těchto dnech:

  1. 3. až 19. 3. 2021 v době 9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 15:30 hod.
  2. 3. až 26. 3. 2021 v době 9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 15:30 hod.

Ohledně osobního setkání jsme však museli vzhledem k okolnostem přistoupit k přísnějším opatřením, jejichž cílem je minimalizovat kontakt Vás a našich zaměstnanců na dobu nezbytně nutnou. Proto nebudeme poskytoval poradenskou činnost, provádět kontrolu úplnosti Vašich Prohlášení ani je s Vámi vyplňovat. Rovněž nebudeme provádět kopírování smluv či formulářů.

Prohlášení od Vás pouze převezmeme a potvrdíme jeho převzetí.

Věříme, že jsme Vám veškeré informace poskytli v zaslaném dopise. Jestliže máte jakékoliv další otázky nebo potřebujete doplnit informace, jsme Vám připraveni plně vyhovět prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Spojit se s námi můžete na těchto kontaktech:

Recepce 221 871 970, p. Náprstková  221  871 924 nebo mobil. tel.  602 576 927, p. Fábiková  221  87 1 924  nebo mobil. tel. 702 009 794.

Naši zaměstnanci budou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky. Prosíme i Vás o dodržování všech protiepidemických opatření. V celé budově platí povinnost nosit ochrannou roušku nebo respirátor. K dispozici pro Vás budou rovněž dezinfekční prostředky, o jejichž využití Vás taktéž prosíme.

Chápeme, že jsou tato opatření nepříjemná a za veškeré jimi způsobené komplikace se předem omlouváme. Nicméně věříme, že i letošní odevzdání Prohlášení VU společně zvládneme v pořádku a ve zdraví.

2022-12-28T15:36:57+02:00 17. února 2021|