Pozvánka na VS

Vážení členové INTERGRAM,
dovolte, abychom Vás jménem INTERGRAM z. s. pozvali na
31. Valné shromáždění společnosti INTERGRAM z. s.,
které se letos bude konat dne:
17. 6. 2020 od 14:00 hodin
v Grandium Hotel Prague – Politických vězňů 12, 110 00 Praha 1.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že Valné shromáždění bude shledáno jako neschopné usnášení (viz Článek
5, odst. 11. a 12. Stanov), v zákonem povolené lhůtě
svolá Výkonná rada INTERGRAM náhradní Valné shromáždění
30 minut po termínu zahájení řádného Valného shromáždění, jež by nebylo usnášeníschopné, tedy na 17.6.2020
ve 14:30 hodin v Grandium Hotel Prague – Politických vězňů 12, 110 00 Praha 1.

 

Pozvánku na 31. Valné shromáždění INTERGRAM a pokyny k vzdálenému hlasování naleznete ZDE.

2021-11-30T15:06:44+02:00 14. června 2020|