Přechod na elektronickou komunikaci – výzva zastupovaným

Vážení zastupovaní nositelé práv,

v souvislosti s vývojem nového informačního systému INTERGRAM připravuje co nejširšího využívání elektronické komunikace. Nesporné výhody vidíme zejména v rychlosti, možnosti oslovení více adresátů najednou, případném sdílení příloh a v neposlední řadě také v nízké ekonomické a ekologické náročnosti. Plánované změny budeme zavádět postupně od roku 2022.

Z tohoto důvodu Vás prosíme o poskytnutí aktuální e-mailové adresy. Vyplněný formulář prosím zašlete poštou na sídlo INTERGRAM, tj. INTERGRAM, z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, případně e-mailem na adresu evidence@intergram.cz. V obou případech zašlete spolu s formulářem i sken svého občanského průkazu (který bude ihned po ověření podpisu skartován).

O poskytnutí elektronické adresy budete též požádáni v den konání Valného shromáždění dne 16.6.2021 osobně pracovníky INTERGRAM během prezence anebo při jiných vhodných příležitostech. Děkujeme za spolupráci!

Formulář ke stažení

 

 

2021-05-01T10:34:29+02:00 28. dubna 2021|