Program COVID-Kultura III: Podávání žádostí spuštěno (aktualizováno 9. 3. 2021)

Ministerstvo kultury spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID-Kultura pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 tisíc korun mohou žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích ovlivněných vládními opatřeními přijatými kvůli šíření COVID-19.  

Žádosti o příspěvek můžete podávat již nyní prostřednictvím systému AIS MPO. Žádat je možné do 15. dubna 2021.


Aktualizace z 9.3. 2021:

Do žádosti nově přibyl požadavek na čestné prohlášení k podpoře de minimis. Jestliže jste v posledních letech neobdrželi podporu de minimis do cca 5 200 000 korun, nic se pro Vás nemění. Je jen nutné v systému podepsat nové čestné prohlášení. V případě, že jste již žádost podali, budete vyzváni k jejímu doplnění.

“Abychom nemuseli čekat na notifikaci této části výzvy Evropskou komisí, což by značně prodloužilo dobu pro výplatu příspěvku žadatelům, domluvili jsme se s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, že půjdeme cestou tzv. podpory de minimis (podpora malého rozsahu. Žadatelé jen nově podepíšou čestné prohlášení, že za poslední tři roky nedostali ve formě dotací v režimu de minimis více než 200 000 eur a výplatě nebude stát nic v cestě,” vysvětluje změnu ministr kultury Lubomír Zaorálek v otevřeném dopisu kulturní obci. Plné znění dopisu si můžete přečíst ZDE.

Postup při úpravě již podaných žádostí je následující:

1)      Hodnotitelé mají instrukci k vracení žádosti žadatelům. Již nebude žádost ve stavu „Podáno“, ale „Vráceno k doplnění“ – tento stav umožňuje žádost doplnit. Žadatelům přijde mailem notifikace s výzvou a instrukcí.

2)      V systému AIS MPO nahoře je text, že prohlášení je potřeba doplnit (upozornění se zobrazí při otevření žádosti v systému).

3)      Žadatelé musí zaškrtnout prohlášení k podpoře de minimis a následně je třeba žádost znovu podat tlačítkem „Podat“. Bez toho není možné žádost vyhodnotit.


Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura. Zahrnuje herce, hudebníky, zpěváky, dramaturgy, akrobaty, umělecké zvukaře, lightdesignery a další. Program COVID – Kultura 3.1 nezahrnuje audiovizuální oblast.

“Vedle pomoci pro OSVČ samozřejmě počítáme i s kompenzacemi pro subjekty podnikající v kultuře, jako to bylo již dvakrát v minulém roce. Tuto výzvu vyhlásíme v nadcházejících týdnech. Na pomoc OSVČ i firmám máme zatím připraveno 800 milionů korun,” říká k program COVID-Kultura vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Konkrétní podmínky a kritéria pro žadatele najdete ZDE. Kromě OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost mohou žádat také studenti, osoby pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečující osoby včetně pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku. Nově nemohou o příspěvek žádat ti, jejichž součet příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 přesáhl částku 418 020 korun, tj. příjmový limit. Součástí formuláře bude kalkulačka pro výpočet příjmů.

Do limitu 418 020 korun se započítává:

  1. Příjmy ze závislé činnosti – tedy hrubá mzda zaměstnance
  2. Příjmy ze samostatné činnosti OSVČ – do rozhodné částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů či dle paušálu60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (IČO), 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, tj. dle nastavení žadatele pro uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů ze samostatné činnosti, nebo dle údajů z daňového přiznání, resp. reálných výdajů.

Do limitu 418 020 Kč se nezapočítávají sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace (např. z program Covid – kultura, Covid – nájemné apod.), starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek. Veškeré informace k limitu najdete TADY.

Všechny covidové programy a podpory bez rozdílu jsou brány jako příspěvek na provoz, což znamená, že se musí započítávat do daňového základu a je třeba je uvádět jako zdanitelný příjem ze samostatné činnosti. 

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost v systému AIS MPO ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat svou činnost; umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti. Bude tak umožněno jednodušší vyřízení své žádosti o podporu.

Souběh podpory je možný s ošetřovným pro OSVČ a programem Covid – Kultura výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře. Souběh naopak není možný s programem Covid – kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzační bonus dle zákona č. 461/2020 Sb.

Ministerstvo kultury vypracovalo odpovědi na najčastěji kladené otázky. Všechny najdete ZDE.

Na jaké období je tato jednorázová podpora 60 000 Kč určena?
Období podpory se vztahuje na dva měsíce – za období 1. února 2021 až 31. března 2021, tzv. rozhodné období.

Za období 1. až 31. ledna doporučujeme podat žádost o kompenzační bonus u finanční správy.

Co je účelem jednorázové podpory?
Účelem dotace je podpora uměleckých profesí, které jsou bez hlavního zdroje příjmů z důvodu znemožnění živého vystupování a organizace kulturních akcí a zavřených divadel, galerií, kulturních center či obchodů. V rámci programu bude poskytnuta podpora fyzickým osobám podnikajícím na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.

Musím tento příjem uvádět v daňovém přiznání?
Ano. Dle výkladu Ministerstva financí je třeba brát tuto podporu jako příspěvek na provoz, tj. na pokrytí nákladů, na které nejsou žádné příjmy. Je tedy třeba všechny získané podpory v programu Covid – kultura dát do zdanitelného základu, resp. uvést je v příloze č. 1. Pokud žadatel neměl další dodatečné příjmy, dotace pokryje ztrátu, tj. daňový výsledek zůstane záporný či se vyrovná nule.

Komentář INTERGRAMNěkolik umělců se na nás obrátilo z dotazem, zda je toto stanovisko konečné, jelikož podpora v rámci tzv. kompenzačního bonusu se danit nemusí. Bohužel musíme potvrdit, že je nutné příjem z programu COVID-Kultura uvádět v daňovém přiznáním, přestože jsme se spolu s ČOH snažili o opak. Dle výkladu ministerstva financí je tato podpora brána jako příspěvek na provoz, který je nutné počítat do daňového základu a je třeba jej uvádět jako zdanitelný příjem ze samostatné činnosti. Vychází to ze stávající daňové legislativy, jejíž změna není za současných podmínek realistická. Pro umělce, kteří splní podmínky pro kompenzační bonus i podporu z programu COVID-Kultura III, tak může být v některých případech výhodnější zvolit kompenzační bonus. Záleží však vždy na individuální situaci daného umělce.

Pokud jsem přerušil živnost, mohu požádat o podporu?
Žadatel si musí živnost obnovit nejpozději do 31. ledna 2021 (včetně). Žadatel musí být po celou dobu osoba samostatně výdělečně činná, resp. nesmí přerušit během února a března živnost či se nechat zaměstnat na hlavní pracovní poměr. Pokud žadatel chodí na brigádu, je to v pořádku a podání žádosti není v rozporu.

Mohou žádat osoby, které mají souběžně částečný úvazek, DPČ nebo DPP?
Žádat mohou umělci a odborné umělecko-technické profese v oblasti živého umění, kteří jsou OSVČ a nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru (např. zaměstnání v divadle, produkční společnosti, umělecké agentuře apod.). Výjimku mají pedagogičtí pracovníci do 0,5 úvazku. 

Jsou zde nějaké výjimky? Mohou žádat osoby, které uměleckou činnost vykonávají na tzv. vedlejší činnost?
Ano, mohou žádat osoby pobírající starobní či invalidní důchod, studenti, pečující osoby či osoby pobírající příspěvek v mateřství/rodičovský příspěvek – viz § 9 odst. 6, písmeno b, c, d.

Je možné podat žádost v zastoupení?
Ano, je třeba nahrát do systému plnou moc. Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Proč nemůžu kombinovat tzv. kompenzační bonus s Covid – kultura?
Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, které se váží ke stejnému období, jako jsou kompenzační bonus, Covid – Kultura, Covid – Sport či Covid – Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory, jsou nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly. Není tedy možné současně obdržet jednorázovou podporu v rámci programu Covid – kultura (60 000 Kč jednorázově) a současně od Ministerstva financí (500 Kč/den).

 

 

2021-11-30T15:59:17+02:00 9. března 2021|