Reakce INTERGRAM na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběru odměn v ubytovacích zařízeních

INTERGRAM obdržel rozhodnutí o zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v případu údajného zneužití dominantního postavení, jehož se měl INTERGRAM dopustit v letech 2009 – 2014 při výběru odměn od ubytovacích zařízení. Podrobnosti rozhodnutí aktuálně analyzuje právní tým INTERGRAM, který bude připravovat další kroky.

„Již prvoinstanční rozhodnutí Úřadu jsme považovali za zcela absurdní a formalistické. Zcela opomíjelo realitu regulace let 2009-2014, v jejíchž mantinelech se INTERGRAM musel pohybovat,“ uvedl ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman. „Tvrzení o údajném výběru za neobsazené pokoje je účelovým zkreslením skutečného stavu. Proto předpokládám, že po vyhodnocení rozkladového rozhodnutí ÚOHS se bude INTERGRAM domáhat spravedlnosti a zrušení tohoto rozhodnutí soudní cestou,“ dodává.

Nepravomocné rozhodnutí ÚOHS obdržel INTERGRAM na konci minulého roku. Důvodem bylo údajné zneužití dominantního postavení, kterého se měl INTERGRAM dopustit tím, že v letech 2009-2014 po formální stránce nezohledňoval obsazenost ubytovacích zařízení. INTERGRAM se se závěry ÚOHS odmítl ztotožnit a podal proti rozhodnutí rozklad. Více informací je k dispozici zde.

2021-11-30T16:00:08+02:00 4. června 2021|