Stát podpoří miliardou korun hudbu a divadla

Po týdnech jednání vzniká na Ministerstvu průmyslu a obchodu program, který finančně podpoří nezávislou kulturu v oblasti hudby a divadel. Půjde o jednorázovou podporu ve výši až miliardy korun pro subjekty přímo zasažené opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. Iniciativa České obce hudební #zazivouhudbu se tak konečně dočká výrazného pokroku ze strany státu.

„Vybraní, a je jich celá řada, už peníze dostali. Jen nezávislá kultura stále bojuje o přežití, ale konečně začínáme cítit, že se s námi někdo seriózně baví. Na MPO vzniká dotační program na podporu kreativně kulturního průmyslu, v jehož rámci by se mohlo jednat až o miliardu korun. Bylo nám přislíbeno, že by měl v nejbližších dnech tento program odejít na vládu. Ještě se k tomu musí vyjádřit Ministerstvo kultury, ale i tam je po jednáních přislíbena podpora. Věříme, že kritéria pro rozdělování budou respektovat naše připomínky, protože tento program by měl pomoci plošně celé skupině zasažených – od velkých festivalů po posledního bedňáka,” říká mluvčí České obce hudební, která iniciuje projekt #zazivouhudbu, Alexandr Smutný.

Intenzivní jednání týkající se rozvolňování a podmínek pro konání kulturních akcí probíhají rovněž s Ministerstvem zdravotnictví. „Na pracovní skupině Karanténa, kterou vede epidemiolog Rastislav Maďar, jsme slyšeli přísliby, ale potřebujeme, aby tyto plány byly nahlas řečeny na veřejnost. Přes léto už si dovedeme představit akce až pro 3000 – 5000 lidí, a od září úplné uvolnění, vždy s dovětkem příznivé situace. Potřebujeme jasná pravidla trhu. Chceme dělat akce bezpečně a dle jasných pravidel. Případně můžeme začít dělat demonstrace,“ podotýká Jana Heřmánková, která za Českou obec hudební vede jednání o podmínkách, které bude nutné z hlediska bezpečnosti dodržet.

 

Mimořádná výzva Ministerstva kultury ČR

S mimořádnou výzvou k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 v programu ‚Kulturní aktivity‘ pak přišlo Ministerstvo kultury. Prostřednictvím dotací podpoří projekty v oblasti profesionálního umění, které se z důvodu vládních opatření přijatých kvůli šíření koronaviru potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určené pro nezřizované instituce, které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území ČR a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury.

Cílem mimořádné výzvy je dofinancovat celoroční činnost těchto nezřizovaných institucí. Dotace poslouží k pokrytí základních provozních nákladů. Termín uzávěrky je 15. července. Žádat o dotace mohou fyzické i právnické osoby. Formulář žádosti a veškeré podmínky jsou k dispozici na oficiálních stránkách Ministerstva kultury.

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie.

V rámci výběrového řízení lze žádat o dotace na tyto aktivity:

oblast klasické hudby:

  • celoroční činnost stálých profesionálních souborů nebo produkční a pořadatelská činnost

oblast alternativní hudby:

  • celoroční kontinuální hudební nebo produkční činnost

oblast výtvarného umění:

  • celoroční kontinuální činnost

oblast divadla:

  • celoroční kontinuální inscenační nebo produkční a pořadatelská činnost

oblast tance:

  • celoroční kontinuální inscenační nebo produkční a pořadatelská činnost
2020-06-15T15:10:26+01:00 15. června 2020|Štítky: |