Umělci a autoři pomohou podnikatelům. Připravili pro ně úlevy a kompenzace

Praha 23. duna 2020 – Přestože pociťují autoři a umělci dopady nouzového stavu stejně tvrdě jako obchody, restaurace a hotely, ctí princip solidarity. Rozhodli se proto, že kompenzace a úlevy pro koronavirovou krizí postižené podniky poběží i v době částečného uvolnění vládních opatření.

Zástupci výkonných umělců, výrobců a autorů sdružených v rámci kolektivní správy se dohodli na společném postupu poskytování slev a kompenzací za uhrazené nebo v budoucnu placené autorské odměny. Přestože autoři, umělci a navazující profese často řeší v souvislosti s pandemií koronaviru stejně jako restaurace, hotely a další provozy až likvidační ekonomický propad, přistupují kolektivní správci OSA, INTEGRAM, DILIA, OAZA a OOA–S k sérii opatření, která mají současnou tíživou situaci podnikatelům ulehčit.

 

Kolektivní správci se dohodli na následujících opatřeních:

  • Autorské odměny odpustí za celé měsíce, kdy platila vládní opatření. Tedy i za ty, během nichž byly podniky ovlivněny jen některé dny (například v březnu).
  • Provozovnám, které byly uzavřeny pouze dva měsíce (např. hobby markety) a odměnu již uhradily, bude nabídnuta alternativní možnost kompenzace ve smlouvě na další rok formou tří měsíců zdarma.
  • Kompenzace bude směřovat pouze do oborů postižených pandemií; vybrané sektory jako restaurace nebo ubytovací zařízení budou proaktivně osloveny, ostatní postižení plátci včetně obchodů se o úlevy sami přihlásí na osa.cz.
  • Kompenzace jsou platné i pro dobu omezeného provozu (otevřené zahrádky bez vnitřních prostor nebo omezený počet zákazníků v obchodě); pro stravovací služby bude v tu dobu platit 100% sleva, pro obchody 50%.
  • Hotelům nově nabídneme hlášení reálné obsazenosti pololetně.
  • U lázní budou kolektivní správci postupovat individuálně podle toho, zda lázně provoz přerušily nebo využily výjimky, která se na ně vztahovala.

„Vedle obchodníků, hoteliérů, hostinských a dalších uživatelů zasáhla současná opatření tvrdě i výkonné umělce, kteří ze dne na den ztratili možnost výdělku. Vládní omezení, jako je rušení koncertů či divadelních představení, se na ně budou vztahovat déle než na většinu provozovatelů. Proto bych chtěl vyzvat k vzájemnému pochopení a solidaritě mezi umělci jakožto nositeli práv na straně jedné a uživateli jejich výkonů na straně druhé,“ uvedl ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman.

INTERGRAM se sám aktivně zapojuje do pomoci zasaženým umělcům, kteří se kvůli současné krizi často dostávají do existenčních problémů. Prostřednictvím Nadace Život umělce, jež je od svého vzniku v roce 1992 financována převážně z příspěvku INTERGRAM, jsou podporovány projekty živého umění, mladí umělci i umělci v sociální tísni. Aktuálně nadace připravuje grantovou výzvu, díky které si umělci budou moci zažádat o finanční pomoc. Podrobnosti přineseme již brzy v samostatné zprávě.

INTERGRAM a OSA touto cestou děkují všem lidem, kteří stojí a stáli v „první linii“ v boji s koronavirem, ať už jde o zdravotní personál, hasiče, policisty, řidiče veřejné dopravy, prodavače a všechny ostatní, kteří nemohou být doma v bezpečí se svými rodinami. Stejně tak oceňujeme práci řady dobrovolníků a lidí, kteří ze solidarity jakýmkoli způsobem pomáhají ostatním. Velmi si vážíme jejich práce a dle vlastních možností chceme i my přispět ke zmírnění především ekonomických dopadů na podnikatele.

2020-04-24T10:30:24+02:00 23. dubna 2020|