Žádost o spolupráci při poskytnutí katalogových dat výrobců zvukových záznamů

Vážení výrobci zvukových záznamů,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při datové výměně, jejímž cílem je přesnější identifikace práv výrobce k užitým nahrávkám pro účely zpřesňování vyúčtování.

INTERGRAM pro Vás vybírá odměny za užití Vašich záznamů ve veřejných produkcích, vysílání a dalších způsobech definovaných autorským zákonem. Jak jste již byli informováni, ve spolupráci se společností MusicJet pracujeme na rozšíření technických možností identifikace užitého repertoáru.

Za INTERGRAM chceme garantovat bezpečnost Vašich dat a poskytnout záruku, že data nebudou užita k jinému než popsanému účelu.

Společnost MusicJet Vás na základě pověření INTERGRAM v uplynulých měsících kontaktovala s žádostí o poskytnutí Vašeho katalogu nahrávek ve formě audiozáznamů pro pozdější tvorbu tzv. fingerprintů. Chceme Vás požádat, abyste této výzvě v maximální míře vyhověli. Jelikož jsme na některé z Vás neměli správný emailový kontakt, oslovujeme Vás touto cestou. Pokud jste od nás zatím žádnou výzvu neobdrželi, obraťte se, prosím, na Terezu Landovou, vedoucí oddělení obchodu a licencování (email: tereza.landova@intergram.cz).

Pokud jste tak již učinili, děkujeme Vám za spolupráci.

2021-11-30T15:59:59+02:00 19. května 2021|