Zahájení výplat letošního vyúčtování je plánováno na 15. – 31. srpna

Dne 15. 7. bylo dokončeno zpracování veškerých vstupních dat nezbytných pro zahájení výpočtu identifikovatelných příjmů, tj. příjmů dle playlistů z rádií a televizí. Konkrétně to obnášelo následující:

  • zpracování 18,5 milionu záznamů z 300 katalogů domácích výrobců a od téměř 6 000 zahraničních výrobců
  • zpracování 7,6 milionu užitých nahrávek obsažených na 121 playlistech (zejm. od rozhlasových a TV stanic)
    • většina byla automaticky spárována s nahrávkami interní databáze INTERGRAM
    •  k manuálnímu posouzení a zpracování zbylo 1,8 milionu nahrávek z playlistů
  • ▪ zanesení 9 000 nově registrovaných nahrávek z nahrávacích protokolů a 4 500 záznamů z přebalů alb do interní databáze

V týdnu od 18.7. spustil INTERGRAM výpočet identifikovatelných příjmů. Následovat budou plánované závěrečné kontroly.

„Naší prioritou je rychlost vyúčtování, ale současně chci garantovat správnost všech procesů,“ uvedl ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman. „Pro první rok provozu IRIS nelze maximalizovat obě kvality zároveň a rozhodli jsme se upřednostnit správnost nad rychlostí. Výrazné urychlení vyúčtování je naším úkolem a závazkem pro rok příští.“

Po výpočtu identifikovatelných příjmů přijde na řadu zpracování dodatečných vstupů pro výpočet neidentifikovatelných příjmů, tj. zejména čestných prohlášení výrobců a prohlášení výkonných umělců. Ty v mezidobí procházejí pečlivou kontrolou ze strany Kontrolní komise. Po výpočtu neidentifikovatelných příjmů může INTERGRAM přistoupit k samotným výplatám odměn.

Kdy mohou zastupovaní očekávat výplaty odměn?

Stanovení přesného data zahájení výplat je zatím předčasné, cílíme však na 15. – 31. srpna. Termín upřesníme na těchto stránkách v příštích týdnech.

2022-07-26T12:34:40+01:00 22. července 2022|