FAQ – Portál pro zastupované 2023-10-18T14:12:02+02:00

FAQ – Portál pro zastupované

Přihlášení pro umělce i výrobce probíhá přímo přes Portál. Nemusíte se tedy již přihlašovat přes původní web umělců či web výrobců, které ponecháváme přístupné jen kvůli zobrazení odměn z vyúčtování 2020 a starších, jež na novém Portálu nejsou k dispozici. Po vyplnění přihlašovacích údajů proběhne ověření identity přes SMS, po kterém budete přihlášeni.

Alternativně máte možnost se přihlásit prostřednictvím bankovní identity (Bank iD). Pokud se údaje z Bank iD budou shodovat s Vašimi údaji na Portálu, dojde k automatickému propojení. V opačném případě budete vyzváni k vyplnění uživatelského jména a hesla, které Vám bylo přiděleno dříve. Tím dojde k propojení s Vaší bankovní identitou, přes kterou se budete moci příště přihlásit. Případně vyčkejte na manuální ověření pracovníky INTERGRAM.

Pro registraci využijte možnost „Přihlásit se přes Bank iD“. Následně vyčkejte na autorizaci pracovníky INTERGRAM. Po jejím dokončení Vás budeme informovat emailem.

Pokud nepoužíváte bankovní identitu, kontaktujte nás, prosím, na adrese portal@intergram.cz s žádostí o registraci. Stačí uvést Vaše jméno, příjmení, datum narození a roli (výkonný umělec nebo výrobce). Následně Vás budeme kontaktovat s dalšími podrobnostmi.

V případě, že máte uzavřený starší typ smlouvy (před r. 2023), zašleme Vám výzvu k uzavření nové smlouvy, která v sobě obsahuje i souhlas se zřízením přístupu na Portál (podrobnosti ZDE).

Zde naleznete celkové výsledky Vašeho vyúčtování podle jednotlivých kategorií práv v členění na identifikovatelné příjmy – IP (tj. ty, u nichž máme playlist od vysílatele) a neidentifikovatelné příjmy – NP (tj. ty, u kterých chybí konkrétní specifikace užití, např. náhradní odměny). U identifikovatelných příjmů z rozhlasového a TV vysílání můžete položky rozkliknout na úroveň vysílatelů a jednotlivých stanic. Nejsou zde zahrnuty příjmy ze zahraničí.

Pokud Vaše odměny prozatím nebyly vyúčtovány, na kartě se nezobrazí žádné údaje.

Zde jsou zobrazena jednotlivá identifikovaná užití Vašich nahrávek na jednotlivých stanicích (ať už v rozhlase, televizi či např. v in-store rádiích). Tam, kde vysílatel nahlásil datum a čas vysílání, je každé odvysílání nahrávky na samostatném řádku. Pokud však vysílatel hlásí užití nahrávek agregovaně (např. po měsících), je na jednom řádku počet rotací dané nahrávky za dané období.

Odměny v této sekci jsou složeny z identifikovatelných příjmů a k nim příslušejících neidentifikovatelných příjmů. Dopočet neidentifikovatelných příjmů (NP) na každou nahrávku je však pouze orientační. Nejsou v něm rozpočteny např. odměny na základě Prohlášení výkonného umělce či Čestného prohlášení výrobce. Dále nejsou zahrnuty příjmy ze zahraničí.

Pokud Vaše odměny prozatím nebyly vyúčtovány, na kartě se nezobrazí žádné údaje.

Karta je prozatím dostupná pouze pro výkonné umělce, kteří zde naleznou všechny u INTERGRAM registrované zvukové nahrávky/videoklipy obsahující jejich výkony. Jsou odlišeny nahrávky zaregistrované prostřednictvím nahrávacích protokolů a nahrávky z ostatních zdrojů. V horním rozevíracím seznamu si můžete zvolit mezi nahrávkami registrovanými na individuálního umělce a na soubory, kterých jste členem.

Na kartě „Užití a odměny“ najdete u pořadů ČT a ČRo, za které jste obdrželi odměny, příznak „R“.

Na kartě „Užití a odměny“ mají pořady ČT, za které jste obdrželi odměny v rámci prodeje, příznak „P“.

Na Portálu prozatím nenajdete své odměny ze zahraničí, které od partnerských kolektivních správců dostáváme v jiné datové struktuře a v mnohem menším detailu. Tyto odměny však uvidíte na detailu vyúčtování, které rozesíláme spolu s výplatou.

Dále na Portálu proaztím nenajdete doklady ke stažení (rozesíláme je do datových schránek nebo na registrovaný kontaktní email, případně v kopii účetním).

Portál také neobsahuje seznam vlastněných nahrávek výrobce. Za seznam nahrávek výrobce považujeme katalog výrobce, který každý rok sami výrobci dokládají na základě emailové výzvy INTERGRAM.

Portál je napojen na nový vyúčtovací systém IRIS, ve kterém bylo poprvé vyúčtováno v roce 2022 za rok 2021. Data z předchozích vyúčtování ve starém provozním systému bohužel nejsou kompatibilní a nelze je tedy na Portálu zobrazit. Jsou však pro Vás nadále k dispozici na původních webech umělců a výrobců

Ano, funkcionalita elektronického podání dokumentů přes Portál je k dispozici na kartě „Podání“. Můžete ji tak využít například k podání čestných prohlášení, katalogů výrobců, nahrávacích protokolů a dalších dokumentů.

Ano, na kartě „Přehled“ si můžete v sekci „osoba“ vybrat zobrazení svých osobních odměn a odměn, které Vám náleží z titulu dědice. Přepnout do role dědice se můžete i na kartě „Užití a odměny“. Zde je však drobný rozdíl oproti Přehledu v případě, že dědíte jen určitý podíl, nikoliv 100 % práv. Zobrazují se Vám zde totiž celkové odměny zemřelého umělce za danou nahrávku, nikoliv jen Váš podíl z nich. Proto může být částka na kartě „Užití“ a odměny vyšší než na kartě „Přehled“.