FAQ – Portál pro zastupované 2022-11-02T10:07:23+01:00

FAQ – Portál pro zastupované

Zde naleznete celkové výsledky Vašeho vyúčtování podle jednotlivých kategorií práv v členění na identifikovatelné a neidentifikovatelné příjmy. U identifikovatelných příjmů z rozhlasového a TV vysílání můžete položky rozkliknout na úroveň vysílatelů a jednotlivých stanic. Nejsou zde zahrnuty příjmy ze zahraničí.

Zde jsou zobrazena jednotlivá identifikovaná užití Vašich nahrávek na jednotlivých stanicích (ať už v rozhlase, televizi či např. v in-store rádiích). Tam, kde vysílatel nahlásil datum a čas vysílání, je každé odvysílání nahrávky na samostatném řádku. Pokud však vysílatel hlásí užití nahrávek agregovaně (např. po měsících), je na jednom řádku počet rotací dané nahrávky za dané období.

Odměny v této sekci jsou složeny z identifikovatelných příjmů a k nim příslušejících neidentifikovatelných příjmů. Dopočet neidentifikovatelných příjmů (NP) na každou nahrávku je však pouze orientační. Nejsou v něm rozpočteny např. odměny na základě Prohlášení výkonného umělce.

Karta je prozatím dostupná pouze pro výkonné umělce, kteří zde naleznou všechny u INTERGRAM registrované zvukové nahrávky/videoklipy obsahující jejich výkony. Jsou odlišeny nahrávky vzešlé z nahrávacích protokolů a z ostatních zdrojů. V horním rozevíracím seznamu si můžete zvolit mezi nahrávkami registrovanými na individuálního umělce a na soubory, kterých jste členem.

Na kartě „Užití a odměny“ najdete u pořadů ČT a ČRo, za které jste obdrželi odměny, příznak „R“.

Na kartě „Užití a odměny“ mají pořady ČT, za které jste obdrželi odměny v rámci prodeje, příznak „P“.

Na Portálu prozatím nenajdete své odměny ze zahraničí, které od partnerských kolektivních správců dostáváme v jiné datové struktuře a v mnohem menším detailu. Tyto odměny však uvidíte na detailu vyúčtování, které rozesíláme spolu s výplatou.

Přihlášení v této fázi probíhá přes stávající web umělců nebo web výrobců. Přihlašovací údaje zůstávají beze změny. Vede tam i rozcestník z nového Portálu. Po přihlášení a dvoufaktorovém ověření identity přes SMS budete automaticky přesměrováni na nový Portál. Pokud přihlašovací údaje nemáte, musíte se zaregistrovat.

Pokud máte s INTERGRAM uzavřenou smlouvu jako výkonný umělec, vyplňte registrační formulář na adrese umelci.intergram.cz, pro výrobce pak slouží adresa vyrobci.intergram.cz. Po vyplnění a odeslání registračních údajů dochází k jejich kontrole a autorizaci ze strany pracovníka INTERGRAM.

Po ověření správnosti údajů Vám bude e-mailem zaslán vyplněný registrační formulář k podpisu s dalšími podrobnostmi. Defaultně nabízeným způsobem podpisu je digitální služba DigiSign, ale můžete využít alternativní metody, jako je datová schránka či fyzické zaslání poštou s ověřeným podpisem na CzechPointu. Po zpracování podepsaného registračního formuláře Vám budou zaslány přístupové údaje na Portál.

Portál je napojen na nový vyúčtovací systém IRIS, ve kterém bylo poprvé vyúčtováno v roce 2022 za rok 2021. Data z předchozích vyúčtování ve starém provozním systému bohužel nejsou kompatibilní a nelze je tedy na Portálu zobrazit. Jsou však pro Vás nadále k dispozici na starých webech umělců a výrobců. Dostanete se k nim po přihlášení kliknutím na možnost „Pokračovat na starý web“ v rámci procesu přesměrování.

Funkcionalita elektronického podání dokumentů přes Portál je plánována tak, aby byl Portál připraven pro příjem čestných prohlášení, katalogů výrobců, nahrávacích protokolů a dalších dokumentů nejpozději od začátku roku 2023. Do té doby můžete pro elektronické doručení dokumentů využít staré weby umělců a výrobců. Termín pro dodání všech podkladů pro vyúčtování zůstává 31.3.2023.