FAQ – Portál pro zastupované 2023-05-09T11:13:50+02:00

FAQ – Portál pro zastupované

Přihlášení pro umělce i výrobce již v aktuální fázi vývoje (od února 2023) probíhá přímo přes Portál. Nemusíte se tedy již přihlašovat přes původní web umělců či web výrobců, které ponecháváme přístupné jen kvůli zobrazení odměn z vyúčtování 2020 a starších, které na novém Portálu nejsou k dispozici. Přihlašovací údaje zůstávají beze změny.  Po vyplnění přihlašovacích údajů proběhne ověření identity přes SMS, po kterém budete přihlášeni. 

Pokud nemáte přihlašovací údaje z původního webu umělců či výrobců (nebyli jste tam registrováni), kontaktujte nás, prosím, na adrese portal@intergram.cz s žádostí o registraci. Stačí uvést Vaše jméno, příjmení, datum narození a roli (výkonný umělec nebo výrobce). Následně Vás budeme kontaktovat s dalšími podrobnostmi. V případě, že máte uzavřený starší typ smlouvy (před r. 2023), zašleme Vám výzvu k uzavření nové smlouvy, která v sobě obsahuje i souhlas se zřízením přístupu na Portál (podrobnosti ZDE). Do budoucna počítáme i s možností registrace s využitím BankID, ale tato možnost není prozatím k dispozici.

Zde naleznete celkové výsledky Vašeho vyúčtování podle jednotlivých kategorií práv v členění na identifikovatelné a neidentifikovatelné příjmy. U identifikovatelných příjmů z rozhlasového a TV vysílání můžete položky rozkliknout na úroveň vysílatelů a jednotlivých stanic. Nejsou zde zahrnuty příjmy ze zahraničí.

Zde jsou zobrazena jednotlivá identifikovaná užití Vašich nahrávek na jednotlivých stanicích (ať už v rozhlase, televizi či např. v in-store rádiích). Tam, kde vysílatel nahlásil datum a čas vysílání, je každé odvysílání nahrávky na samostatném řádku. Pokud však vysílatel hlásí užití nahrávek agregovaně (např. po měsících), je na jednom řádku počet rotací dané nahrávky za dané období.

Odměny v této sekci jsou složeny z identifikovatelných příjmů a k nim příslušejících neidentifikovatelných příjmů. Dopočet neidentifikovatelných příjmů (NP) na každou nahrávku je však pouze orientační. Nejsou v něm rozpočteny např. odměny na základě Prohlášení výkonného umělce.

Karta je prozatím dostupná pouze pro výkonné umělce, kteří zde naleznou všechny u INTERGRAM registrované zvukové nahrávky/videoklipy obsahující jejich výkony. Jsou odlišeny nahrávky vzešlé z nahrávacích protokolů a z ostatních zdrojů. V horním rozevíracím seznamu si můžete zvolit mezi nahrávkami registrovanými na individuálního umělce a na soubory, kterých jste členem.

Na kartě „Užití a odměny“ najdete u pořadů ČT a ČRo, za které jste obdrželi odměny, příznak „R“.

Na kartě „Užití a odměny“ mají pořady ČT, za které jste obdrželi odměny v rámci prodeje, příznak „P“.

Na Portálu prozatím nenajdete své odměny ze zahraničí, které od partnerských kolektivních správců dostáváme v jiné datové struktuře a v mnohem menším detailu. Tyto odměny však uvidíte na detailu vyúčtování, které rozesíláme spolu s výplatou.

Portál je napojen na nový vyúčtovací systém IRIS, ve kterém bylo poprvé vyúčtováno v roce 2022 za rok 2021. Data z předchozích vyúčtování ve starém provozním systému bohužel nejsou kompatibilní a nelze je tedy na Portálu zobrazit. Jsou však pro Vás nadále k dispozici na původních webech umělců a výrobců

Ano, funkcionalita elektronického podání dokumentů přes Portál byla zpřístupněna v únoru 2023 tak, abyste mohli Portál již v rámci letošního vyúčtování využít pro příjem čestných prohlášení, katalogů výrobců, nahrávacích protokolů a dalších dokumentů.

Ano, na kartě Přehled si můžete v sekci „osoba“ vybrat zobrazení svých osobních odměn a odměn, které Vám náleží z titulu dědice. Přepnout do role dědice se můžete i na kartě Užití a odměny. Zde je však drobný rozdíl oproti Přehledu v případě, že dědíte je určitý podíl, nikoliv 100 % práv. Zobrazují se Vám zde totiž celkové odměny zemřelého umělce za danou nahrávku, nikoliv jen Váš podíl z nich. Proto může být částka na kartě Užití a odměny vyšší než v Přehledu.