Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. 2023-11-07T14:31:15+02:00

Pro nositele práv - intergram

PRO NOSITELE PRÁV

Jste výkonný umělec, skupina, soubor, dědic, výrobce, label, agentura nebo jiný subjekt, jehož výkonů nebo záznamů se týká kolektivní správa? V této sekci dohledáte všechny informace, které se Vás týkají včetně možnosti přihlásit se k evidenci Vašich práv u INTERGRAM.

NOSITELÉ PRÁV
Pro uživatele intergramu

PRO UŽIVATELE

Všude, kde se hraje hudba či pouští televize a rádio, je třeba získat licenci. Ať už jste hostinský, provozovatel obchodu či diskotéky, hoteliér nebo vysílatel, zde najdete veškeré informace. Pomůžeme Vám, i pokud chcete použít písničku v reklamě nebo třeba ve svatebním videu.

UŽIVATELÉ

REZERVACE SCHŮZKY

UMĚLCI
VÝROBCI
OSTATNÍ

NOVINKY

1803, 2024

Čestné prohlášení VZOZ 2023 – harmonogram

18. března 2024|

Vážení výrobci zvukově obrazových záznamů, dovolujeme si Vás informovat o změně letošního termínu pro dodání Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů (ČP VZOZ) za rok 2023. Po diskuzi s [...]

1203, 2024

Pozvánka na 35. Valné shromáždění

12. března 2024|

Vážené členky, vážení členové, 35. Valné shromáždění se bude konat 19.6. od 14:00 hodin v GRANDIOR Hotel Prague – Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1 (vstup do hotelu je [...]

Další novinky

O NÁS

INTERGRAM je kolektivní správce zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových a audiovizuálních záznamů, pro které spravuje jejich majetková práva. Role INTERGRAM tedy spočívá v propojování výkonných umělců a výrobců s vysílateli, provozovateli veřejných produkcí a dalšími uživateli spravovaných předmětů ochrany.
INTERGRAM vznikl v roce 1990 jako nezisková organizace založená samotnými umělci a výrobci, která se stará o to, aby jejich tvorba byla právně a finančně vypořádána při jejím užití. Díky INTERGRAM umělci a výrobci v Česku i v zahraničí dostávají spravedlivou odměnu.
INTERGRAM jmenovitě zastupuje více jak 650 tisíc nositelů práv, z toho je více než 16 tisíc domácích. Výkon kolektivní správy provádí INTERGRAM na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR.
Zajímá mě více