Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. 2023-04-05T12:43:10+02:00

Pro nositele práv - intergram

PRO NOSITELE PRÁV

Jste výkonný umělec, skupina, soubor, dědic, výrobce, label, agentura nebo jiný subjekt, jehož výkonů nebo záznamů se týká kolektivní správa? V této sekci dohledáte všechny informace, které se Vás týkají včetně možnosti přihlásit se k evidenci Vašich práv u INTERGRAM.

NOSITELÉ PRÁV
Pro uživatele intergramu

PRO UŽIVATELE

Všude, kde se hraje hudba či pouští televize a rádio, je třeba získat licenci. Ať už jste hostinský, provozovatel obchodu či diskotéky, hoteliér nebo vysílatel, zde najdete veškeré informace. Pomůžeme Vám, i pokud chcete použít písničku v reklamě nebo třeba ve svatebním videu.

UŽIVATELÉ
Intergram - Pro veřejnost

PRO VEŘEJNOST

Chcete vědět, co děláme, o čem je kolektivní správa, pracovat pro nás nebo nás kontaktovat? Zde se dozvíte o INTERGRAM vše, co by Vás mohlo zajímat. Můžete si tak udělat ucelený obrázek o naší činnosti a roli INTERGRAM v hudebním průmyslu.

VEŘEJNOST

NOVINKY

106, 2023

INTERGRAM zahájil letošní vyúčtování odměn

1. června 2023|

V květnu 2023 jsme začali ostrou fázi vyúčtování odměn za rok 2022. První výplaty tak putují ke svým příjemcům s několikaměsíčním předstihem oproti předchozím rokům. Jako první dostali své [...]

106, 2023

Report 23

1. června 2023|

Report 23 Letos poprvé pouštíme do světa Report, ve kterém shrnujeme, co se u nás dělo za uplynulých dvanáct měsíců. Kolik jsme letos inkasovali? Které projekty podporujeme? Kdo přijal [...]

2905, 2023

Dokumenty k 34. Valnému shromáždění (21.6.2023)

29. května 2023|

Pozvánka na 34. Valné shromáždění – ke stažení ZDE Program jednání 34. Valného shromáždění 1.) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 2.) Svolání náhradního Valného shromáždění 3.) Volba ověřovatelů zápisu z Valného [...]

Další novinky

O NÁS

INTERGRAM je kolektivní správce zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových a audiovizuálních záznamů, pro které spravuje jejich majetková práva. Role INTERGRAM tedy spočívá v propojování výkonných umělců a výrobců s vysílateli, provozovateli veřejných produkcí a dalšími uživateli spravovaných předmětů ochrany.
INTERGRAM vznikl v roce 1990 jako nezisková organizace založená samotnými umělci a výrobci, která se stará o to, aby jejich tvorba byla právně a finančně vypořádána při jejím užití. Díky INTERGRAM umělci a výrobci v Česku i v zahraničí dostávají spravedlivou odměnu.
INTERGRAM jmenovitě zastupuje více jak 650 tisíc nositelů práv, z toho je více než 16 tisíc domácích. Výkon kolektivní správy provádí INTERGRAM na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR.
Zajímá mě více