Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. 2023-11-07T14:31:15+02:00

Pro nositele práv - intergram

PRO NOSITELE PRÁV

Jste výkonný umělec, skupina, soubor, dědic, výrobce, label, agentura nebo jiný subjekt, jehož výkonů nebo záznamů se týká kolektivní správa? V této sekci dohledáte všechny informace, které se Vás týkají včetně možnosti přihlásit se k evidenci Vašich práv u INTERGRAM.

NOSITELÉ PRÁV
Pro uživatele intergramu

PRO UŽIVATELE

Všude, kde se hraje hudba či pouští televize a rádio, je třeba získat licenci. Ať už jste hostinský, provozovatel obchodu či diskotéky, hoteliér nebo vysílatel, zde najdete veškeré informace. Pomůžeme Vám, i pokud chcete použít písničku v reklamě nebo třeba ve svatebním videu.

UŽIVATELÉ

REZERVACE SCHŮZKY

UMĚLCI
VÝROBCI
OSTATNÍ

NOVINKY

2006, 2024

Proběhlo 35. Valné shromáždění Intergramu

20. června 2024|

Ve středu 19. 6. 2024 se v pražském hotelu Grandior konalo 35. Valné shromáždění Intergramu. Členové Intergramu, kteří se zúčastnili Valného shromáždění, schválili Výroční zprávu za rok 2023 i [...]

1706, 2024

Ústavní soud dal za pravdu Intergramu

17. června 2024|

V případě rozšířené kolektivní správy nemusí Intergram prokazovat svůj repertoár a dokazovat, kteří jednotliví nositelé práv s ním mají uzavřenou smlouvu. Pokud provozovatel tvrdí, že užíval repertoár kolektivním správcem nezastupovaný, [...]

Další novinky

O NÁS

INTERGRAM je kolektivní správce zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových a audiovizuálních záznamů, pro které spravuje jejich majetková práva. Role INTERGRAM tedy spočívá v propojování výkonných umělců a výrobců s vysílateli, provozovateli veřejných produkcí a dalšími uživateli spravovaných předmětů ochrany.
INTERGRAM vznikl v roce 1990 jako nezisková organizace založená samotnými umělci a výrobci, která se stará o to, aby jejich tvorba byla právně a finančně vypořádána při jejím užití. Díky INTERGRAM umělci a výrobci v Česku i v zahraničí dostávají spravedlivou odměnu.
INTERGRAM jmenovitě zastupuje více jak 650 tisíc nositelů práv, z toho je více než 16 tisíc domácích. Výkon kolektivní správy provádí INTERGRAM na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR.
Zajímá mě více