INTERGRAM JEDNODUŠE: Jací kolektivní správci v Česku existují a koho zastupují?

Kolektivních správců existuje jen v České republice hned několik. Proč tomu tak je? A koho vůbec zastupují? Na to se zaměříme v dalším dílu našeho seriálu INTERGRAM jednoduše.

Kolektivní správci jsou nástrojem jednotlivých profesí, které si je vytvořily na ochranu práv, jež jim přiznává autorský zákon. Každá skupina nositelů práv má proto svou vlastní organizaci. Společným cílem kolektivních správců je ochrana a zhodnocování majetkových práv k duševnímu vlastnictví, ale současně také usnadnění šíření autorských děl, uměleckých výkonů a záznamů. Každý kolektivní správce zastupuje okruh „svých“ nositelů práv. K této činnosti jsou pověřeni ministerstvem kultury.

Více podrobněji si o principu kolektivní správy můžete přečíst tady.

A koho tedy jednotliví kolektivní správci zastupují? O tom více v tomto článku!

INTERGRAM

INTERGRAM je nezávislou společností umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, které propojuje s uživateli jejich tvorby. Výkonné umělcevýrobce zastupuje a vybírá pro ně odměny za veřejné užití jejich výkonůzáznamů. Mezi výkonné umělce patří zpěváci, herci, dabéři, hudebníci, dirigenti, sbormistři, tanečníci, režiséři dabingu a další. Z výrobců zastupuje jak velké firmy z kategorie majors (Universal Music, Warner Music, Sony Music), tak i čistě domácí společnost Supraphon a nezávislé labely. A nelze opomenout ani filmaře, tedy výrobce audiovizuálních záznamů.

V zahraničí často bývají umělci i obě skupiny výrobců zastupováni samostatnými kolektivními správci. V Česku však tyto skupiny nalezly společnou řeč a vytvořily INTERGRAM, který díky tomu dokáže uživatelům zprostředkovat licenci k širšímu okruhu chráněného obsahu.

OSA

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním zastupuje autory hudby a textů a hudební nakladatele. “Posláním OSA je chránit autorská majetková práva, abychom zabezpečili vás autory. Jsme tu, abyste měli klid na tvoru a jistotu, že vaše práce bude ohodnocena nejen potleskem, ale aby vám také umožnila platit složenky,” vysvětluje OSA stručně své poslání, jehož základním cílem je, aby dostávali autoři a nakladatelé za každou reprodukci svého díla náležitou odměnu.

DILIA

Divadelní, literární a audiovizuální agentura DILIA zajišťuje ochranu autorských práv pro autory děl slovesných, jejich překladů, audiovizuální a hudebně dramatických děl a nakladatelů. Kolektivní správu vykonává pro díla literární, dramatická, hudebně dramatická, choreografická, pantomimická, audiovizuální i vědecká. Zastupuje nejen autory, ale také režiséry, scénáristy a obdobné profese. DILIA dále vykonává širokou agenturní činnost, tedy jedná jménem autorů při sjednávání smluv.

OOA-S

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zastupuje, jak z ostatně názvu jasně vyplývá, autory děl výtvarného umění, architektury, obrazové složky audiovizuálních děl (scénografy, autory vizuální složky animovaných pořadů atd.), ale také fotografy, autory obrazové složky počítačových programů, filmové a televizní střihače.

OAZA

Ochranná asociace zvukařů – autorů zastupuje díla mistrů zvuku v audiálních a audiovizuálních dílech. V roce 2005 bylo soudně uznáno, že mistři zvuku vytváří umělecká díla, a to v případě splnění nároků kladených na autorské dílo. OAZA vykonává kolektivní správu práv osob, jimž přísluší majetkové právo k těmto autorským dílům mistrů zvuku.

GESTOR

Ochranný svaz autorský GESTOR zastupuje autory originálních uměleckých děl v případě opětovného prodeje takového uměleckého díla. Originálem díla uměleckého může být obraz, kresba, malba, koláž, tapisérie, grafiky, sochy, autorské šperky, fotografie a další. Nezahrnuje díla architektonická, užité umění a rukopisy spisovatelů a nakladatelů.

2021-01-29T11:25:41+02:00 29. ledna 2021|Štítky: |