INTERGRAM JEDNODUŠE: Jak na čestné prohlášení VZOZ?

Výrobci zvukově obrazových záznamů se ke svým oprávněným odměnám za užití záznamů dostanou prostřednictvím podání tzv. čestného prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů (ČP VZOZ). V tomto díle seriálu INTERGRAM JEDNODUŠE se podíváme, jak takové ČP vyplnit a jakých chyb se při tom vyvarovat.

Na úvod je třeba připomenout, že dle vyúčtovacího řádu Intergramu dostávají odměnu za videoklipy výrobci zvukově obrazových záznamů v rámci tzv. identifikovatelných příjmů, které slouží pro výpočet neidentifikovatelných příjmů. Výrobců klipů tedy ČP VZOZ nepodávají a tento článek se jich netýká.

Výrobci filmů, seriálů a jiných zvukově obrazových záznamů (vyjma klipů) však nemají žádné identifikované užití, jelikož odměna za vysílání je vypořádána napřímo mezi vysílateli a výrobci. A právě proto vzniklo čestné prohlášení (ČP VZOZ), které slouží těmto výrobcům (filmařům) jako náhradní podklad pro výpočet odměn.

Z jakých oblastí náleží výrobcům odměny?

Filmaři mají nárok na odměnu za užití svých záznamů při veřejných produkcích (restaurace, obchody a další místa, kde je puštěná televize), z přenosu televizního vysílání (tam, kde TV signál šíří poskytovatelé kabelové, IPTV či satelitní televize) a z tzv. náhradních odměn na základě zákonné výjimky z kopírování záznamů pro osobní potřebu. Výrobci a dovozci zařízení a nosičů sloužících pro rozmnožování záznamů hradí tvůrcům odměnu jako kompenzaci za tuto výjimku z ochrany práv.

Odměny pro filmaře z výše zmíněných oblastí jsou vypočítány na základě údajů, které filmaři doloží v ČP VZOZ.

Jaké údaje do ČP VZOZ patří?

 • Návštěvnost kin

Výrobce uvede v ČP seznam svých snímků a jejich diváckou návštěvnost v kinech na území ČR za celý kalendářní rok, k němuž se ČP vztahuje. Tato data podléhají kontrole dle statistik Unie filmových distributorů.

 • Odvysílaná stopáž na vybraných TV stanicích v ČR

Výrobce uvede seznam snímků, které byly v příslušném kalendářním roce odvysílány na TV stanicích definovaných přímo v ČP. Jde vždy o stanice, jejichž share v cílové skupině 15+ za daný rok překročil 1 %.

 • Příjmy z fyzického a digitálního prodeje

Výrobce uvede seznam snímků, které mu za příslušný kalendářní rok vygenerovaly na území ČR příjmy z fyzického prodeje nosičů či z digitálního prodeje.

Jaké filmy může výrobce uvést?

Jde výhradně o snímky podléhající autorskoprávní ochraně na území ČR, tj. vyrobené v ČR či v ostatních zemích Evropského hospodářského prostoru. Pro získání ochrany stačí, pokud je alespoň jeden z koproducentů ze země EHP.

Výrobce může uvést snímky, jejichž je producentem nebo koproducentem (vždy s uvedením příslušného podílu) či snímky, u kterých byl nositelem práv pověřen k výběru odměn.

 

Podání ČP online na Portálu

Pokud nemáte přístupové údaje na klientský Portál, může to být například tím, že máte podepsaný starý vzor smlouvy, který Portál neobsahoval nebo máte jen tzv. evidenci. V takovém případě doporučujeme podpis aktuálního vzoru smlouvy. Ten naleznete spolu s dalšími pokyny ZDE. Po podpisu smlouvy Vám bude zřízen přístup na klientský Portál, pokud k tomu vyjádříte ve smlouvě svůj souhlas.

Obrázek 1: úvodní obrazovka

 1. Po přihlášení na Portál klikněte na kartu „PODÁNÍ ČP VZOZ“.
 2. Zde vyberte možnost „NOVÉ PODÁNÍ“.
 3. Pro podání za rok 2023 vyberte distribuční období 2023. Následně klikněte na „Vytvořit nové podání“.

Obrázek 2: karta Základní údaje

 1. Na úvodní kartě “Základní údaje” se Vám budou zobrazovat průběžné celkové součty (poté, co podání uložíte).
 2. Současně zde máte možnost naimportovat hodnoty z Excelu. To doporučujeme v případě, že máte velký počet záznamů (více než 100). Excelovou šablonu nejdete ZDE.

Obrázek 3: karta Návštěvnost kin

 1. Když najedete myší na název sloupce, zobrazí se vám kontextová nápověda pro daný sloupec. Postupujte podle nápovědy. Hodnoty průběžně ukládejte kliknutím na „ULOŽIT NA POZDĚJI“.
 2. Začněte vyplněním názvu snímku, nebo jeho části. Našeptávač vám nabídne filmy evidované v UFD. Kliknutím na název výběr filmu potvrdíte.
 3. K vybranému filmu se načte datum premiéry a návštěvnost. Dopište rok výroby filmu, váš koprodukční podíl a volitelně i kód ISAN.
 4. Pokud našeptávač váš film nenabízí, doplňte jej manuálně a stiskněte klávesu enter.
  • Doplňte rok výroby, koprodukční podíl a návštěvnost v kinech.
  • Následně klikněte na tlačítko „Oprava“ a vyplňte důvod doplnění (např. neuvedení filmu ve statistikách UFD, jelikož se jednalo o studentskou projekci). Pokud možno přiložte i potvrzení o návštěvnosti (např. podklad od distributora).
 5. Pokud byste chtěli rozporovat oficiálně uváděnou návštěvnost či jiné atributy filmu, rovněž to učiňte kliknutím na tlačítko „Oprava“I v tomto případě doplňte zdůvodnění a přiložte potvrzení od distributora. Následně se vám odemkne možnost přepsat oficiální návštěvnost.

Obrázek 4: karta Vysílání

 1. Když najedete myší na název sloupce, zobrazí se vám kontextová nápověda pro daný sloupec. Postupujte podle nápovědy. Hodnoty průběžně ukládejte kliknutím na „ULOŽIT NA POZDĚJI“.
 2. Kliknutím na tlačítko „NAČÍST FILMY Z KARTY NÁVŠTĚVNOST KIN“ máte možnost přenést z předchozí karty všechny snímky, které byly odvysílány na sledovaných kanálech.
 3. Pro vyúčtování slouží jen filmy a další pořady odvysílané na kanálech, jejichž share v CS 15+ za rok 2023 přesáhl 1 % (ČT1, ČT2, ČT24, ČT :D, ČT art, ČT sport, Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Gold, Prima, Prima Cool, Prima Krimi, Prima Love, Prima MAX, Prima ZOOM, CNN Prima News, Barrandov, Seznam.cz TV). Tyto stanice jsou vyjmenovány v rozevíracím seznamu ve sloupci „Kanál“. Jiné kanály zvolit nelze.
 4. Další pořady můžete vyplnit dopsáním začátku názvu díla do sloupce „Název díla“ a vybráním pořadu z našeptávače. Do seznamu se automaticky načtou všechna odvysílání téhož díla.
 5. Pokud našeptávač váš film nenabízí, doplňte jej manuálně a stiskněte enter.
  • Doplňte rok výroby, koprodukční podíl, druh záznamu, kanál a čas vysílání a odvysílanou stopáž.
  • Následně klikněte na tlačítko „Oprava“ a vyplňte důvod doplnění (např. neuvedení filmu v programových datech, chybně uvedená stopáž apod.).
 6. Pomocí tlačítka „Oprava“ máte dále možnost doplnit chybějící stopáž (pokud se nenačetla automaticky z programových dat) a další údaje.

Obrázek 5: karta Prodej

 1. Když najedete myší na název sloupce, zobrazí se vám kontextová nápověda pro daný sloupec. Postupujte podle nápovědy. Hodnoty průběžně ukládejte kliknutím na „ULOŽIT NA POZDĚJI“.
 2. Kliknutím na tlačítko „NAČÍST FILMY Z KARTY NÁVŠTĚVNOST KIN A VYSÍLÁNÍ“ máte možnost přenést všechny snímky z předchozích dvou karet.
 3. Chybějící snímky dopište ručně.
 4. K jednotlivým snímkům doplňte koprodukční podíl a samostatně své příjmy za fyzický prodej nosičů (bez DPH) a své příjmy z digitálního prodeje (bez DPH). Příjmy ostatních koproducentů nezahrnujte. Hodnota koprodukčního podílu na této kartě nebude použita k pokrácení vašich příjmů. Započítat lze vždy pouze příjmy z ČR.
 5. Nezapomeňte vybrat z rozevíracího seznamu správnou měnu. Pokud máte k jednomu záznamu příjmy z území ČR v různých měnách, uveďte tentýž záznam na více řádcích a v každém řádku uveďte právě jednu měnu.

Poté, co vyplníte údaje na všech třech kartách, můžete si zkontrolovat součty hodnot na kartě „Základní údaje“. Následně Podání dokončíte a odešlete Intergramu kliknutím na tlačítko „ODESLAT PODÁNÍ“. Při tomto kroku se Vám zobrazí text čestného prohlášení, který je nutné odsouhlasit kliknutím na tlačítko „ANO“.

Editovat učiněné podání máte možnost do 15.7.2023. Stačí na kartě „PODÁNÍ ČP VZOZ“ konkrétní podání rozkliknout a poté kliknout na tlačítko „ZNOVU OTEVŘÍT“ vpravo nahoře. Po dokončení editace nezapomeňte opět kliknout na „ODESLAT PODÁNÍ“.

Alternativní způsob podání ČP

Pokud z nějakého důvodu (např. z kvůli příliš velkému počtu odvysílaných snímků) nemůžete využít online podání na Portálu, jsou v sekci Jsem výrobce na našem webu k dispozici klasická PDF a excelové formuláře. Ty lze použít i pro podání dodatečných ČP za předchozí roky. Apelujeme však na výrobce, aby pro urychlení vyúčtování 2023 využili v maximální míře online podání.


FAQ

Mám na kartě „Prodej“ uvádět své příjmy, nebo celkové příjmy za všechny koproducenty? Budou příjmy kráceny uvedeným koprodukčním podílem?

Uvádějte výhradně své příjmy. Příjmy ostatních koproducentů nezahrnujte. Koprodukční podíl je vyžadován jen pro kontrolu, ale příjmy tímto podílem nebudou kráceny.

Mohu do ČP uvádět i upoutávky?

Ano, upoutávky uplatnit lze, pouze nezapomeňte zvolit ve sloupci „Druh záznamu“ možnost „Jiný zvukově obrazový záznam“.

Jak správně uvádět stopáž v sekci Vysílání?

Stopáž snímků uvádějte dle dat z našeptávače názvů snímků. Pro případné úpravy klikněte na zelené tlačítko „Oprava“ u záznamu, uveďte důvod opravy a přednačtenou stopáž upravte. Pro upoutávky a jiné krátké formáty s nezaokrouhlenou stopáží uvádějte stopáž v desetinném formátu (např. 15 vteřin = 0,25; 30 vteřin = 0,5; 45 vteřin = 0,75; minuta a půl = 1,5 apod.).

Pořady na jakých stanicích mohu zahrnout do reportu na kartě Vysílání?

Jde o stanice ČT1, ČT2, ČT24, ČT :D, ČT art, ČT sport, Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Gold, Prima, Prima Cool, Prima Krimi, Prima Love, Prima MAX, Prima ZOOM, CNN Prima News, Barrandov a Seznam.cz TV. V případě, že nahráváte data přes excelový import, dodržte prosím názvosloví kanálů přesně dle tohoto seznamu.

Lze do ČP uvádět videoklipy?

Nikoliv. Odměny za videoklipy jsou vyúčtovány v rámci identifikovatelných příjmů na základě hlášení vysílatelů. Máte možnost si videoklipy uvést do katalogu výrobce, abyste zlepšili identifikaci Vašeich nahrávek v playlistech.

2024-07-10T18:26:47+02:00 3. června 2024|