INTERGRAM JEDNODUŠE: Komu patří vybrané odměny?

S kolektivní správou se pojí mnoho mýtů. Některé z nich se týkají vybraných financí a toho, kam následně proudí. Proto jsme se rozhodli další díl seriálu INTERGRAM JEDNODUŠE zaměřit právě na odměny. Komu tyto peníze patří a jak jsou rozdělovány?

INTERGRAM zajišťuje pro výkonné umělce a výrobce výběr odměn za užití jejich výkonů a záznamů. Tuto činnost INTERGRAM nevykonává za účelem zisku, pouze si z odměn účtuje režijní srážku pro účely pokrytí provozních nákladů a na podporu kulturních, sociálních a vzdělávacích projektů. Všechny odměny náleží nositelům práv – tedy výkonným umělcům a výrobcům, jejichž výkony a záznamy jsou sdělovány veřejnosti – hrají se v rádiích či v televizi, pouštějí se v klubech, v restauracích nebo v obchodech.

Z čeho je tedy financována činnost INTERGRAM?

INTERGRAM není financován z daní či z veřejných rozpočtů. Peníze na jeho provoz hradí přímo zastupovaní nositelé práv ze svých odměn. Děje se tak prostřednictvím takzvané režijní srážky, kterou si umělci a výrobci sami na provoz svého kolektivního správce schválili. Ta se pohybuje v průměru kolem 14 procent z vybraných odměn. Z ní jsou placeni zaměstnanci, technické zázemí a další potřeby nutné pro fungování INTERGRAM. Další část vybraných odměn pak jde na podporu kulturních, sociálních a vzdělávacích projektů.

Jak se peníze dostávají k výkonným umělcům a výrobcům?

Na základě vyúčtování, které probíhá obvykle jednou ročně, a to nejpozději do devíti měsíců od konce účetního období, v němž tyto příjmy INTERGRAM vybral. To znamená, že se vybrané odměny za rok 2019 musí výkonným umělcům a výrobcům v roce 2020 odeslat nejpozději do 30. září.

Na základě čeho jsou odměny rozdělovány?

O tom rozhodují samotní nositelé práv. Rozdělování odměn probíhá dle principů stanovených autorským zákonem a zejména podle pravidel Vyúčtovacího řádu, který schvaluje Valné shromáždění INTERGRAM. Na něm se každý rok schází zastupovaní nositelé práv.

Hlavní princip rozdělování odměn vychází z množství užitých vteřin v rozhlasovém a televizním vysílání. Televize i rádia musí INTERGRAM zasílat playlisty, které obsahují seznam a délku odehraných skladem v jejich vysílání. Za toto užití se odměny rozdělují adresně dle hranosti jednotlivých skladeb.

Podobné playlisty má INTERGRAM k dispozici i od některých provozovatelů veřejných produkcí. Tam, kde nejsou k dispozici (např. v případě restaurací a obchodů, které pouští hudbu), se odměny rozdělují podílově podle dat z vysílání a dalších pomocných relevantních údajů.  Za účelem co nejpřesnějšího vyúčtování si INTERGRAM dále nechává zpracovávat nezávislé průzkumy užití a konzumace hudby.

INTERGRAM vybírá odměny pro umělce i pro výrobce záznamů. Jak je zajištěno, že jedna skupina nositelů práv není zvýhodněna oproti druhé?

Ve Vyúčtovacím řádu je stanoveno obecné pravidlo, že se odměny vybírané současně pro umělce i výrobce dělí v poměru 50:50, nestanovuje-li autorský zákon jinak. Stanovy INTERGRAM pak obsahují ustanovení, která zamezují možnosti přehlasování jedné skupiny druhou.

2020-08-03T10:00:48+02:00 31. července 2020|Štítky: |