Nové vzory smluv o správě práv

Autorské právo v oblasti kolektivní správy práv prochází neustálým vývojem. Aby byl INTERGRAM připraven na aktuální výzvy, připravili jsme v uplynulých letech nové sazebníky odměn a v návaznosti na ně i nové vzory smluv o správě práv. Ty nahrazují původní zastaralé vzory a sjednocují činnost INTERGRAM s aktuálním zněním autorského zákona.

V následujících měsících a letech plánujeme přepodepsání všech původních smluv. Jaké jsou hlavní výhody nové smlouvy?

  • Rozsah svěřovaných práv výslovně kopíruje oblasti, které pro nositele práv spravuje. Ve starých smlouvách byl rozsah mandátů definován obecněji.
  • Smlouvy v sobě integrují všechny předchozí samostatné formuláře (souhlas s elektronickou komunikací, žádost o zřízení přístupu na klientský Portál, souhlas se službou selfbilling, žádost o přidělení ISRC prefixu)
  • S podpisem smlouvy se pro nositele práv nadále nepojí žádné náklady ani poplatky. 

V samotné smlouvě vyplníte jen nutné minimum údajů. Pro další údaje, které mohou podléhat častějším změnám, pak slouží Specifikace nositele práv, kterou vyplňte pro každou smlouvu zvlášť. V případě, že vyplňujete současně smlouvu pro výrobce zvukových i zvukově obrazových záznamů, stačí vyplnit jen jednu Specifikaci.

Jednotlivé smlouvy a Specifikace si můžete stáhnout zde:

Pokyny k uzavření smlouvy:

  • Smlouvu je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba podepsané výtisky zaslat na adresu INTERGRAM: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1
  • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis, který lze pořídit např. na CzechPointu v provozovnách České pošty. Na dokumentu „Specifikace“ pak postačuje neoveřený podpis.
  • Jeden námi podepsaný exemplář smlouvy následně zašleme každému klientovi zpět.
  • Alternativně lze podepsanou smlouvu doručit též do datové schránky INTERGAM (zwrm6gv) nebo ji podepsat osobně v prostorách INTERGRAM.
  • Přílohu smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky INTERGRAM.
  • Po uzavření smlouvy Vám budou zaslány přístupové údaje do klientského Portálu, pokud jste s jeho zřízením ve smlouvě vyjádřili souhlas.
2023-05-04T12:08:14+02:00 4. května 2023|