Nové smlouvy s INTERGRAM a jak na ně

V uplynulých měsících jsme připravili nové vzory smluv o správě práv. Ty korespondují se současným zněním autorského zákona a děním na poli autorského práva. Pokud jste ještě nepřepodepsali Vaše původní smlouvy, doporučujeme tak učinit nyní. Jaké jsou hlavní výhody? 

  • Rozsah svěřovaných práv výslovně kopíruje oblasti, které pro Vás spravujeme. Ve starých smlouvách byl rozsah mandátů definován příliš obecně.
  • Smlouvy v sobě integrují všechny samostatné formuláře (souhlas s elektronickou komunikací, žádost o zřízení přístupu na klientský Portál, souhlas se službou selfbilling, žádost o přidělení ISRC prefixu).
  • S podpisem se nadále nepojí žádné náklady ani poplatky.

V samotné smlouvě vyplníte jen nutné minimum údajů. Pro další údaje, které mohou podléhat častějším změnám, pak slouží Specifikace nositele práv, kterou vyplňte pro každou smlouvu zvlášť. V případě, že vyplňujete současně smlouvu pro výrobce zvukových i zvukově obrazových záznamů, stačí vyplnit jen jednu Specifikaci.

Tápete ve smlouvách?

Připravili jsme pro Vás stručného průvodce, který Vám vysvětlí vše, co potřebujete vědět o smlouvách. Co je to povinná, rozšířená a dobrovolná kolektivní správa? Co od Vás potřebujeme pro správné vyplácení odměn? Kdy Vám přijdou odměny? Vše najdete v tomto dokumentu.

Pokyny k uzavření smlouvy:

  • Smlouvu je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba podepsané výtisky zaslat na adresu INTERGRAM: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1.
  • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis, který lze pořídit např. na CzechPointu v provozovnách České pošty. Na dokumentu „Specifikace“ pak postačuje neoveřený podpis.
  • Jeden námi podepsaný exemplář smlouvy následně zašleme každému klientovi zpět.
  • Alternativně lze podepsanou smlouvu doručit též do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv) nebo ji podepsat osobně v prostorách INTERGRAM.
  • Přílohu smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky INTERGRAM.
  • Po uzavření smlouvy Vám budou zaslány přístupové údaje do klientského Portálu, pokud jste s jeho zřízením ve smlouvě vyjádřili souhlas.

Jednotlivé smlouvy a Specifikace si můžete stáhnout zde:

2024-02-05T15:09:02+02:00 2. ledna 2024|