Valné shromáždění 2023-03-16T16:04:00+02:00

Valné shromáždění

Co je Valné shromáždění INTERGRAM

Valné shromáždění představuje nejvyšší orgán INTERGRAM a je tvořeno shromážděním všech členů INTERGRAM.

Koná se nejméně jednou ročně, a to zpravidla po uzavření hospodářských výsledků za předchozí kalendářní rok a jejich ověření auditem.

Jednací a volební řád Valného shromáždění

Jednací a volební řád Valného shromáždění je ZDE