30 LET INTERGRAM: Odešel jsem ze světa tabulek a grafů do sektoru, v němž je každý den jiný, říká Ludvík Bohman

V roce, kdy si připomíná 30 let své existence, čelí INTERGRAM nečekaným výzvám. Koronavirus ze dne na den změnil pravidla hry a výrazně zasáhl do fungování kreativního průmyslu. „Byť je pro nás současný rok vzhledem ke koronavirové krizi obtížný, stále se snažíme zlepšovat a zrychlovat, abychom mohli umělcům a výrobcům co nejvíce pomoci,“ říká ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman v našem bilančním rozhovoru.

INTERGRAM si letos připomíná 30 let od svého založení. Co byste mu popřál?

Popřál bych mu, aby se v blízké budoucnosti posunul kvalitativně výrazně výše. Aby měl funkční provozní systém, aby mu stoupla oblíbenost minimálně na straně zastupovaných výkonných umělců a výrobců a aby poskytoval stále lepší služby. Samozřejmě také aby posílal zastupovaným co nejvíce peněz, a to co nejčastěji.

Když se podíváme na vaše začátky v INTERGRAM, proč jste se tehdy vůbec přihlásil na konkurz na ředitele?

Byla to shoda náhod. Vycházelo to z mého rozhodnutí ukončit po dvaceti letech život vrcholového manažera v nadnárodní korporaci a najít si něco menšího. Výběrové řízení na ředitele INTERGRAM bylo něco, co odpovídalo mému profesnímu směřování v životě, pro který jsem se rozhodl. Čili cosi menšího, nového, inspirativního a adrenalinového z toho důvodu, že s tím nemám žádnou zkušenost. A na druhou stranu zase něco, kde bych mohl využít zkušenosti, které jsem za život nasbíral. Zdálo se mi, že by tato spolupráce mohla být přínosná pro obě strany. Ale abych byl upřímný, tak jsem si mezi 72 uchazeči převážně z oboru kultury dával nulové šance.

Tisková konference k Cenám Anděl 2018

Vy jste nyní ve funkci druhým rokem. Naplnilo se to, co jste od INTERGRAM a od té nové příležitosti očekával?

Já jsem neměl příliš konkrétní očekávání. Měl jsem dojem, že to bude něco zcela nového a originálního v tom smyslu, že to nebude šablonovitě předvídatelné. U velkých korporací je běžné, že jste ve finále stále více fixovaní. I když působíte jako vysoký manažer, tak stejně máte vše předem nalajnované. Kolektivní správa pro mě byla novou a odborně náročnou oblastí. Každý den je tady jiný, míra plánování je podstatně nižší. Stále přichází nové a nové podněty. Chtěl jsem ustoupit ze světa čísel, PowerPointů a excelovských tabulek a přejít do světa, který by naplnil i kreativní složku mé osobnosti. To se mi povedlo mimo jiné i kontaktem s umělci. Je to rozhodně něco jiného než svět analýz, faktů a grafů. Všechny potřeby, které jsem zrovna v životě měl, se mi díky INTERGRAM naplnily.

A je naopak něco, co je pro oblast kultury stejné jako pro finančnictví?

Průnikem je samozřejmě práce s lidmi. V organizaci a řízení lidí existují prvky, které jsou do značné míry univerzální, ať už je řídíte v armádě, ve finanční společnosti nebo v hudební skupině. Samozřejmě, že je míra rozvolněnosti formy komunikace někdy odlišná, ale některé principy efektivního vedení týmu jsou podobné napříč uměním, sportem i byznysem.

Ctím zásadu, že se má dobrý manažer řídit vždy dvěma věcmi. Má podporovat to, co je dobré, co funguje, a naopak eliminovat to, co tak nefunguje. To platí v INTERGRAM stejně jako v nadnárodní pojišťovně.

Vyjmenoval jste mnoho věcí, které vám INTERGRAM přinesl. Nicméně litoval jste někdy toho, že jste se zmiňovaného výběrového řízení zúčastnil?

Ne. Já jsem tedy ještě v té první romantické fázi. Stejně jako v mileneckém vztahu i tady platí, že jsou začátky vždycky nejvíc super. (smích) Jsem tady rok a čtyři měsíce a opravdu toho nelituji. Potkal jsem v INTERGRAM inspirativní lidi, kteří jsou chytří, aktivní a pracovití. Nejsou to zaměstnanci, které bych musel honit do práce. To je hrozná úleva.

Je ještě něco dalšího, co vás na práci v INTERGRAM zaujalo?

Co mě opravdu baví, je kontakt s uměleckým světem. Už jen výběrové řízení na ředitele, které prováděla Výkonná rada INTERGRAM, bylo originální. Dostal jsem třeba otázku, k jakému druhu ovoce nebo zeleniny bych se přirovnal. Prošel jsem mnoha výběrovými řízeními, ale takový test osobnosti s až freudovským pozadím jsem ještě nezažil. (smích) Je to určitě velmi inspirativní prostředí. Nejsem příliš kancelářský typ, i když také umím být, a tahle práce nabízí kontakt s  externím světem. I společenské akce, jako jsou Ceny Anděl nebo Ceny Thálie, mě vážně baví.

Myslíte si, že je dobře, že INTERGRAM podporuje takovéto akce? A neměl by jich podporovat ještě více?

To je otázka strategického přístupu. Subjektivně si myslím, že by se měl INTERGRAM v této oblasti angažovat více, že by měl být dokonce kromě nějakých stálých partnerství připraven podporovat i další akce, které jsou důležité v danou chvíli. Z pohledu zastupovaných je pochopitelně primárním úkolem INTERGRAM výběr a distribuce odměn. INTERGRAM proto nejprve musí výrazně zvýšit objem inkasovaných peněz. Čím více pro zastupované vybereme, tím větší mezi nimi bude ochota bavit se o podpoře kulturních projektů.

Classic Prague Awards 2019

Zaujala nás ta otázka na ovoce a zeleninu. Jak jste na ni tenkrát odpověděl?

Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem odpověděl, že nemám vyhraněnou představu o tom, jaký typ zeleniny nebo ovoce bych chtěl být, ale že bych chtěl být určitě čerstvým kusem, který neokorává, nehnije a neměkne. Ale upřímně nevím, jaký byl účel této otázky. Jestli měl zjistit, zda budu preferovat nějakou známější zeleninu, větší nebo menší. To mě nikdo neřekl. (smích)

INTERGRAM si připomíná své 30. výročí bohužel v době koronavirové krize. Jak na tuto situaci reaguje?

Současná situace je samozřejmě velkým šokem nejen pro INTERGRAM, ale pro celou uměleckou scénu. Ze dne na den se změnila pravidla hry. Co se týče konkrétně INTERGRAM, myslím, že v obtížné situaci ukázal schopnost běžet dál, přestože z velké části pracovali zaměstnanci z domova. Začali jsme fungovat více digitálně a online a zjistili jsme, že každodenní chození do práce není možná úplně efektivní. Že je to spíš nějaký návyk a že jsou i jiné cesty, jak fungovat.

Abychom co nejvíce pomohli zastupovaným výkonným umělcům a výrobcům, rozhodli jsme se, že připravíme vyúčtování tak rychle, jak se to nepovedlo minimálně poslední dva roky. Aby měli své odměny co nejdříve na účtech, to je to nejlepší, co pro ně můžeme teď udělat. Také jsme se rozhodli alokovat část peněz, které standardně dáváme na různé kulturní projekty skrze Nadaci Život umělce, na pomoc těm, kteří byli situací kolem koronaviru zasaženi nejvíce.

A kdy by se tedy mohli letos dočkat umělci svých odměn?

Vnitřně jsme si dali závazek, že v červenci. Loni je dostávali na přelomu srpna a září. Byť je to pro nás letošní rok kvůli koronaviru nejtěžší, dále se zlepšujeme a zrychlujeme.

Asi bychom neměli opomenou dopad koronaviru na inkaso INTERGRAM. Jaké jsou aktuální informace?

V této době samozřejmě ztrácíme všichni. Zatím máme tři varianty scénáře – od relativně pozitivního až po ten nejčernější. Počítáme ale každopádně s poklesem inkasa, který se bude pohybovat někde mezi 20 až 30 procenty v celkovém objemu inkasa. Budeme muset řešit, jak budeme s takovouto ztrátou fungovat.

Ekonomika klesá, za první kvartál je pokles HDP o 3,6 procenta. A to byl zasažen jen částečně. Ve druhém kvartálu bude pokles několikanásobně větší. Statistiky říkají, že už 7 procent lidí ztratilo práci, firmy na ztráty reagují, a to je samozřejmě jenom část všeho. Myslím, že ekonomická krize bude závažnější, než byla krize koronavirová. Ekonomické dopady nebudou jen bezprostřední, ale bude to otázka nějakých dvou let. To je samozřejmě faktor X, se kterým se INTERGRAM minimálně deset let nepotkal, pokud vůbec někdy. Myslím si totiž, že i před těmi deseti lety, kdy byla hypoteční a finanční krize, že to na inkaso tak výrazný vliv nemělo. To byla spíš krize finančního světa.

Nadační večer pro nevidomého umělce

Zvládnutí situace kolem koronaviru bude určitě velká manažerská výzva. Vaší specializací je strategie vyjednávání. Měl jste možnost tyhle schopnosti využít v praxi během svého působení v INTERGRAM?

Myslím si, že to je jeden z bodů, který určitě jede naplno. Ze své pozice vnímám jako největší výzvu zejména uzavírání strategických dohod s  klíčovými partnery. Jsou jimi hlavně vysílatelé – televize a rozhlasy. A samozřejmě také to, kde máme největší potenciál, a to je zahájeni standardního procesu plateb ze strany satelitních operátorů a kabelových televizí a jeho harmonizace. Myslím si, že tito klíčoví partneři jsou pro vyjednávání velká výzva.

Jak takové vyjednávání vypadá?

Často začínáme vyjednávání ze zcela jiných úhlů pohledů, kdy je příkop mezi pohledem na věc obou stran velmi vzdálený a jakýkoliv konsenzus v této oblasti je velkým úspěchem. Myslím, že je oblast kolektivní správy typickou ukázkou toho, že je pouhé vrstvení argumentů obhajující správnost pohledu jedné strany zcela neúčinné a neposouvá věc k dohodě. Tam, kde se nám, myslím, podařilo vyjednat dobrý deal, tak k tomu přispělo, že se člověk zajímá o pohled druhé strany, o její potřeby a o její hodnoty. Myslím, že vyjednávání s největšími komerčními TV skupinami bylo klasickou ukázkou. Dlouhodobě zamrazený vyjednávací potenciál posunul k dobře vyjednané smlouvě právě dlouhodobý zájem INTERGRAM o potřeby protistrany.

Je možné tohle označit za váš největší úspěch ve funkci? To narovnání televizního trhu?

Já bych to určitě nepovažoval jen za svůj úspěch. Beru to za celý INTERGRAM. Nějakou roli jsem samozřejmě sehrál. Za průlom považuji individuální setkání s top managementem vysílatele. Ale jsem skutečně přesvědčený, že je to opravdu bez fráze týmový výsledek. Narovnání trhu s televizními vysílateli považuji spolu se včasným vyúčtováním a personální obměnou za největší úspěchy loňského roku.

Tisková konference v poslanecké sněmovně

A co pro vás zůstává do budoucna jako největší manažerská výzva?

Ti, co mě najali, tak mají dvě očekávání. Růst inkasa a nový provozní systém. Od toho se také odvíjí úspěšnost a neúspěšnost mojí mise. U toho systému se to zatím nikomu nepodařilo, byť těch pokusů bylo několik. Proto k tomu mám velký respekt. Nemyslím si, že mám patent na rozum, ale snažili jsme se eliminovat všechny chyby, nedostatky a přehlédnutí, které moji předchůdci případně udělali. A jsem v tom optimista. Z hlediska inkasa nám teď doba zásadně nepřeje, ale to je prostě objektivní fakt a myslím, že prostor je jasný. Musíme začít stabilizovat vztahy s trhem přenosu TV vysílání a získat z něj spravedlivou odměnu pro zastupované, na kterou mají ze zákona nárok.

Co byste si přál, aby se zastupovaným umělcům a výrobcům, ale i veřejnosti vybavilo, když se řekne INTERGRAM?

Já bych si přál, aby každý primárně rozuměl smyslu fungování INTERGRAM, aby to každý vnímal pozitivně a chápal, že to je činnost, která je po právu a v souladu s etickým standardem. Pak bych si přál, aby byl INTERGRAM považován za  benchmark kolektivní správy, že jsou to ti, kteří to dělají správně a efektivně. Dnes jsme bohužel v takové situaci, kdy má INTERGRAM spoustu rezerv, o tom není pochyb, a veřejnost kolektivní správě méně rozumí. Takže větší pozitivní popularita INTERGRAM postavena na reálných výsledcích a na dobře odvedené práci, to by mě hřálo. Chtěl bych se toho určitě dožít a byl s tím spojený. S tím trendem, protože dosažení toho výsledku bude dlouhou cestou.

Kde byste rád viděl INTERGRAM za dalších 30 let?

Co mě na hudební branži nejvíc fascinuje, je dramatická proměna principů toho byznysu za posledních pár let. Zrovna jsem vysvětloval svému synovi, jaké má neskutečné štěstí, že si může z mobilu pustit, jakoukoliv písničku chce. Já když jsem si chtěl pustit pěknou písničku, tak jsem musel doufat, že můj otec, když se vracel ze závodů v západní Evropě, propašuje nějakou aktuální desku. Když ji přivezl – třeba Rolling Stones nebo Beatles – tak to byl úplný zázrak. Za neuvěřitelné peníze se získala deska, na které bylo deset písniček, a pak jste si ji obehrávali pořád dokola. Když si vzpomenu na cenovou politiku desek Supraphonu za komunismu, tak u české hvězdy stála deska třeba 52 korun, plat byl 2000 korun. Tak to je jako kdybych si dnes za 900 korun koupil 10 songů. Z nich 5 bylo blbých a tři byly super. I to je neskutečná proměna. A pak samozřejmě ústup fyzických nosičů.

Myslím si proto, že role INTERGRAM bude výrazně závislá na způsobu, jakým bude oblast kreativního průmyslu fungovat a podnikat. Možná budou za třicet let už 3D koncerty a budeme si moci zvolit návštěvu umělce ve svém obýváku, aby nám individuálně udělal koncert. Nepochybně bude další vliv umělé inteligence. Věřím, že to bude úplně jiný svět s úplně jinými principy, právními parametry a rolí INTERGRAM.

Především bych mu tedy přál, aby za těch 30 let fungoval a byl přidanou hodnotou těm, které zastupuje. Aby měli lidé, kteří v něm pracují, stále pocit smysluplné práce a aby je to bavilo. To jsou hodnoty, které jsou napříč roky stále klíčové.

Mistr zábavního umění 2019

2020-06-03T16:11:19+02:00 21. května 2020|Štítky: , , |