ISRC kódy 2022-08-16T23:46:10+02:00

ISRC kódy

ISRC (International Standard Recording Code) je mezinárodní systém označování hudebních nahrávek.

ISRC kód výrobce je přidělen INTERGRAM na základě žádosti o přidělení ISRC.

ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanáctimístný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy na území České republiky i v zahraničí. Skládá z těchto částí:

1. kód státu – pro všechny nahrávky vyrobené v České republice je pevně daný kód státu – CZ

2. kód výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti INTERGRAM

(Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy)

3. kód roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydání nahrávky

4. kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce

Vyhledání konkrétní ISRC nahrávky v databázi INTERGRAM je možno zde: 

Databáze ISRC

Chci přidělit ISRC

Informace o ISRC kódu

Pro další informace o ISRC prosím kontaktujte:

vyrobci@intergram.cz