ISRC kódy 2024-01-24T15:55:40+02:00

ISRC kódy

ISRC (International Standard Recording Code) je mezinárodní systém označování hudebních nahrávek.

ISRC kód výrobce je přidělen INTERGRAM na základě žádosti o přidělení ISRC.

ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanáctimístný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy na území České republiky i v zahraničí. Skládá z těchto částí:

1. kód výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti INTERGRAM, pro všechny nahrávky vyrobené v České republice začíná písmeny CZ

(Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy)

2. kód roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydání nahrávky

3. kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce

Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek.

Konkrétní kód ISRC nahrávky si můžete vyhledat v databázi ISRC-INTERGRAM zde.

Pro přidělení ISRC kódu výrobce je potřeba vyplnit formulář, který naleznete níže v této sekci.

Vyplněný formulář zašlete přes klientský Portál, datovou schránkou, případně můžete podepsaný formulář zaslat e-mailem na adresu vyrobci@intergram.cz nebo poštou na adresu INTERGRAM.

Následně Vám bude přidělen a zaslán ISRC kód výrobce (váš individuální prefix). Tento kód slouží pro sestavení ISRC kódu nahrávky a pro vyplnění nahrávacího protokolu (viz níže).

Vyhledání konkrétní ISRC nahrávky v databázi INTERGRAM je možno zde: 

Databáze ISRC

Chci přidělit ISRC

Informace o ISRC kódu

Pro další informace o ISRC prosím kontaktujte:

vyrobci@intergram.cz

Nahrávací protokol

Podáním nahrávacího protokolu (formuláře na ohlášku skladeb) zaevidujete u INTERGRAM i v zahraničí své nahrávky a zpřesníte rozúčtování podílů výkonných umělců z užité konkrétní nahrávky.

Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety podílejícími se na nahrávkách.

V případě podrobnějších informací se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení zastupování a vyúčtování.

Jolana Krajčová
221 871 961
Štěpán Piller
221 871 961

Nahrávací protokol se vyplňuje pro každý záznam (píseň) zvlášť, tj. jedna nahrávka (titul) se rovná jednomu formuláři Nahrávacího protokolu. Protokol, prosím, nevyplňujte v internetovém prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge apod.), ale vždy si jej stáhněte do počítače a vyplňte jej v prohlížeči PDF (např. bezplatný Adobe Acrobat Reader).

Vyplněné Nahrávací protokoly můžete dodat do INTERGRAM následujícími způsoby:

 1. Prostřednictvím klientského Portálu
  • Pokud protokol vyplnil výrobce a zasílá jej přes Portál, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
  • Pokud protokol zasílá výkonný umělec, není vyžadován podpis umělce, z jehož účtu byl protokol dodán. Podpisy ostatních umělců jsou nadále vyžadovány.
 2. Datovou schránkou INTERGRAM (zwrm6gv)
  • Pokud protokol vyplnil zástupce smluvně zastupovaného výrobce a zaslal jej ze své datové schránky, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
 3. Emailem na vyrobci@intergram.cz
  • Preferujeme podání přes Portál či DS, ale akceptujeme i zaslání emailem.
  • Pokud protokol zaslal z registrovaného mailu smluvně zastupovaný výrobce, který udělil souhlas s elektronickou komunikací, akceptujeme protokol bez podpisů.
  • V ostatních případech vyžadujeme podpisy umělců.
 4. Doručení fyzicky/poštou
  • Preferujeme podání přes web výrobců či DS, ale nadále je možné i doručování poštou.
  • Pokud protokol vyplnil statutární zástupce smluvně zastupovaného výrobce, na protokolu postačuje jeho podpis. V ostatních případech jsou nadále vyžadovány podpisy všech umělců.