ISRC kódy 2023-08-24T11:14:59+02:00

ISRC kódy

ISRC (International Standard Recording Code) je mezinárodní systém označování hudebních nahrávek.

ISRC kód výrobce je přidělen INTERGRAM na základě žádosti o přidělení ISRC.

ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanáctimístný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy na území České republiky i v zahraničí. Skládá z těchto částí:

1. kód výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti INTERGRAM, pro všechny nahrávky vyrobené v České republice začíná písmeny CZ

(Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy)

2. kód roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydání nahrávky

3. kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce

Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek.

Konkrétní kód ISRC nahrávky si můžete vyhledat v databázi ISRC-INTERGRAM zde.

Vyhledání konkrétní ISRC nahrávky v databázi INTERGRAM je možno zde: 

Databáze ISRC

Chci přidělit ISRC

Informace o ISRC kódu

Pro další informace o ISRC prosím kontaktujte:

vyrobci@intergram.cz