Individuální užití (hudba do filmu apod.) 2023-05-03T11:23:45+02:00

Individuální užití

(HUDBA DO FILMU APOD.)

Co je individuální užití?

Individuální užití znamená užití konkrétní skladby/skladeb např. jejich zařazením do filmu či reklamy (tzv. synchronizace), zařazením na kompilaci, nabídnutím k poslechu v režimu on-demand na internetu apod. Ve všech těchto případech platí, že INTERGRAM má oprávnění udělit licenci jen za zastupované výkonné umělce na základě uzavřené smlouvy o zastupování jejich majetkových práv (tzv. individuální smlouva), nikoli za výrobce. Práva výrobců si musí uživatel vypořádat samostatně. Stejně tak práva umělců, se kterými nemá INTERGRAM uzavřeny individuální smlouvy, vypořádá za výkonné umělce příslušný výrobce (hudební vydavatelství, event. distributor). INTERGRAM však může pomoci s dohledáním a zprostředkováním kontaktu na jednotlivé výrobce.

  • zařazení skladby na zvukový či zvukově obrazový nosič (hudební CD, DVD, audiokniha apod.) – práva pro výrobu (synchronizaci) a prodej

  • užití skladby v reklamě (pokud si výkonný umělec, event. soubor udělování oprávnění pro tento druh užití výslovně nevyhradil) a její sdělování veřejnosti

  • práva na synchronizaci a užití pro kina, veřejné produkce (např. svatby), online užití či televizní vysílání

  • užití podkresové hudby na webových stránkách

  • on-demand užití v prostředí internetu (odměna jen pro výkonné umělce, kteří udělili INTERGRAM souhlas na základě individuální smlouvy)

Aktuální sazebník pro oblast individuálního užití naleznete ZDE.  Žádost o licenci k individuálnímu užití směřujte prosím na oddělení obchodu a licencování:

Petr Adam
221 871 944