Sazebníky 2023-08-16T13:26:54+02:00

Sazebníky

Veřejné produkce

2023 – Sazebník INTERGRAM  – STANDARDNÍ UŽITÍ

2023 – Sazebník INTERGRAM  – ROZMNOŽOVÁNÍ

2023 – Sazebník INTERGRAM  – KINA

2023 – Sazebník INTERGRAM  – DIVADLA

Vysílání a jiné užití

2023 – Sazebník INTERGRAM  – TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

2023 – Sazebník INTERGRAM  – ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

2023 – Sazebník INTERGRAM  – PŘENOS VYSÍLÁNÍ

2023 – Sazebník INTERGRAM  – INDIVIDUÁLNÍ UŽITÍ