Sazebníky 2019-04-30T13:44:35+02:00

Sazebníky

Veřejné produkce

Vysílání a jiné užití

2019 – Sazebník odměn INTERGRAM

2019 – Sazebník odměn INTERGRAM

2018 – Sazebník odměn INTERGRAM

2018 – Sazebník odměn INTERGRAM

Odůvodnění návrhu sazebníku odměn pro r. 2019

Odůvodnění sazebníku odměn INTERGRAM 2019