Sazebníky 2021-08-24T14:57:24+01:00

Sazebníky

Veřejné produkce

2021 – Sazebník INTERGRAM  – STANDARDNÍ UŽITÍ

2021 – Sazebník INTERGRAM  – ROZMNOŽOVÁNÍ

2021 – Sazebník INTERGRAM  – KINA

2021 – Sazebník INTERGRAM  – DIVADLA

Vysílání a jiné užití

2021 – Sazebník INTERGRAM  – TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

2021 – Sazebník INTERGRAM  – ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

2021 – Sazebník INTERGRAM  – PŘENOS VYSÍLÁNÍ

2021 – Sazebník INTERGRAM  – INDIVIDUÁLNÍ UŽITÍ