Sazebníky 2020-06-04T13:16:28+02:00

Sazebníky

Veřejné produkce

2020 – Sazebník INTERGRAM  – STANDARDNÍ UŽITÍ

2020 – Sazebník INTERGRAM  – ROZMNOŽOVÁNÍ

2020 – Sazebník INTERGRAM  – KINA

2020 – Sazebník INTERGRAM  – DIVADLA

Vysílání a jiné užití

2020 – Sazebník INTERGRAM  – TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

2020 – Sazebník INTERGRAM  – ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

2020 – Sazebník INTERGRAM  – PŘENOS VYSÍLÁNÍ

2020 – Sazebník INTERGRAM  – INDIVIDUÁLNÍ UŽITÍ