Sazebníky 2022-02-22T11:00:15+02:00

Sazebníky

Veřejné produkce

2022 – Sazebník INTERGRAM  – STANDARDNÍ UŽITÍ

2022 – Sazebník INTERGRAM  – ROZMNOŽOVÁNÍ

2022 – Sazebník INTERGRAM  – KINA

2022 – Sazebník INTERGRAM  – DIVADLA

2021 – Sazebník INTERGRAM  – STANDARDNÍ UŽITÍ

Vysílání a jiné užití

2022 – Sazebník INTERGRAM  – TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

2022 – Sazebník INTERGRAM  – ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

2022 – Sazebník INTERGRAM  – PŘENOS VYSÍLÁNÍ

2022 – Sazebník INTERGRAM  – INDIVIDUÁLNÍ UŽITÍ