Sazebníky 2024-01-31T13:20:20+02:00

Sazebníky

Veřejné produkce

2024 – Sazebník INTERGRAM  – STANDARDNÍ UŽITÍ

2024 – Sazebník INTERGRAM  – ROZMNOŽOVÁNÍ

2024 – Sazebník INTERGRAM  – KINA

2024 – Sazebník INTERGRAM  – DIVADLA

Vysílání a jiné užití

2024 – Sazebník INTERGRAM  – TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

2024 – Sazebník INTERGRAM  – ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

2024 – Sazebník INTERGRAM  – PŘENOS VYSÍLÁNÍ