Výkazy / Hlášení / Formuláře 2024-06-03T00:13:31+02:00

Výkazy / Hlášení / Formuláře

Hlášení – Provozovny

Vzor pro výkaz užití (playlist) v Excelu

Výkazy užití (playlisty) zasílejte, prosím, na adresu playlisty@intergram.cz.

Struktura playlistu

Výkazy užití (playlisty) zasílejte, prosím, na adresu playlisty@intergram.cz