Jsem umělec 2024-02-05T15:04:17+02:00

Jsem umělec

Kdo je považován za výkonného umělce?

Výkonným umělcem se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon. Výkonným umělcem je zejména herec, dabér, zpěvák, hudebník, dirigent, sbormistr, tanečník či režisér dabingu.

Smluvní vztah mezi výkonným umělcem a INTERGRAM vzniká uzavřením smlouvy o zastupování jeho majetkových práv.

 • Na základě Přihlášky k evidenci vybírá INTERGRAM odměny pouze v rozsahu zákonného minima kolektivní správy práv.

 • Na základě uzavřené Smlouvy o zastupování vybírá INTERGRAM  pro výkonné umělce odměny nad rámec povinné kolektivní správy práv, zejména se jedná o odměny od zahraničních kolektivních správců nebo o odměny za tzv.  individuální užití.

Vyplňte prosím Smlouvu o správě práv výkonného umělceSpecifikaci nositele práv

Doporučujeme si nejdřív pročíst tohoto průvodce: Smlouva s INTERGRAM – Co potřebujete vědět?

 • Smlouvu o správě práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba podepsané výtisky zaslat na adresu INTERGRAM: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1
 • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis, který lze pořídit např. na CzechPointu v provozovnách České pošty. Na dokumentu „Specifikace“ pak postačuje prostý podpis.
 • Jeden námi podepsaný exemplář smlouvy následně zašleme každému klientovi zpět.
 • Alternativně lze podepsanou smlouvu doručit též do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv) nebo ji podepsat osobně v prostorách INTERGRAM.
 • Po uzavření smlouvy Vám budou zaslány přístupové údaje do klientského Portálu, pokud jste s jeho zřízením ve smlouvě vyjádřili souhlas.

Specifikace nositele práv

 • Pro ohlášení změny údajů (bankovního spojení, daňového domicilu, adresy a dalších kontaktů) slouží dokument Specifikace nositele práv.
 • Stačí vyplnit vždy jméno, příjmení a rodné číslo, a dále informace, jejichž změnu ohlašujete. Ostatní pole lze ponechat nevyplněná.
 • Vyplněný nepodepsaný formulář můžete jednoduše podat přes Portál. Případně jej zašlete  e-mailem na umelci@intergram.cz a my Vám jej zašleme zpět k ověřenému elektronickému podpisu přes službu DigiSign (k tomu budete potřebovat Bankovní identitu). Alternativně lze formulář zaslat elektronicky do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv), případně poštou (v případě změny bankovního spojení je vyžadován ověřený podpis – lze učinit na CzechPointu).
Zde naleznete všeobecné Informace pro zastupované plátce DPH.
V případě, že máte zájem o službu SELFBILLING, postupujte dle pokynů popsaných v sekci Elektronická komunikace.

Odměny umělce od INTERGRAM mohou být navýšeny podle výše příjmů, které výkonný umělec obdržel v příslušném roce za vytvoření nového výkonu v audiovizuální oblasti, a které uplatnil v souladu s Vyúčtovacím řádem prostřednictvím Prohlášení výkonného umělce.

K uplatnění tohoto nároku je třeba vyplnit formulář Prohlášení umělce (viz níže – formuláře za jednotlivé roky), vlastnoručně jej podepsat a včetně všech požadovaných příloh jej doručit na INTERGRAM  (osobně, poštou nebo prostřednictvím klientského Portálu).

Nahrávací protokol

Podáním nahrávacího protokolu (formuláře na ohlášku skladeb) zaevidujete u INTERGRAM i v zahraničí své nahrávky a zpřesníte rozúčtování podílů výkonných umělců z užité konkrétní nahrávky.

Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety podílejícími se na nahrávkách.

V případě podrobnějších informací se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení zastupování a vyúčtování.

Jolana Krajčová
221 871 961
Štěpán Piller
221 871 961

Nahrávací protokol se vyplňuje pro každý záznam (píseň) zvlášť, tj. jedna nahrávka (titul) se rovná jednomu formuláři Nahrávacího protokolu. Protokol, prosím, nevyplňujte v internetovém prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge apod.), ale vždy si jej stáhněte do počítače a vyplňte jej v prohlížeči PDF (např. bezplatný Adobe Acrobat Reader).

Vyplněné Nahrávací protokoly můžete dodat do INTERGRAM následujícími způsoby:

 1. Prostřednictvím klientského Portálu
  • Pokud protokol vyplnil výrobce a zasílá jej přes Portál, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
  • Pokud protokol zasílá výkonný umělec, není vyžadován podpis umělce, z jehož účtu byl protokol dodán. Podpisy ostatních umělců jsou nadále vyžadovány.
 2. Datovou schránkou INTERGRAM (zwrm6gv)
  • Pokud protokol vyplnil zástupce smluvně zastupovaného výrobce a zaslal jej ze své datové schránky, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
 3. Emailem na vyrobci@intergram.cz
  • Preferujeme podání přes Portál či DS, ale akceptujeme i zaslání emailem.
  • Pokud protokol zaslal z registrovaného mailu smluvně zastupovaný výrobce, který udělil souhlas s elektronickou komunikací, akceptujeme protokol bez podpisů.
  • V ostatních případech vyžadujeme podpisy umělců.
 4. Doručení fyzicky/poštou
  • Preferujeme podání přes web výrobců či DS, ale nadále je možné i doručování poštou.
  • Pokud protokol vyplnil statutární zástupce smluvně zastupovaného výrobce, na protokolu postačuje jeho podpis. V ostatních případech jsou nadále vyžadovány podpisy všech umělců.

Nahrávací protokol (formulář pro ohlášení skladeb)