Celkové příjmy českého hudebního průmyslu v roce 2021 vzrostly o 19,5 %

Navzdory přetrvávajícím pandemickým opatřením dosáhl v roce 2021 hudební trh v České republice značného růstu. Jeho celkové příjmy vzrostly o 19,5 % a činí 1.428 mil. Kč. Lídrem trhu jsou streamingové služby, které v uplynulém roce zaznamenaly nárůst o 37 %. Překvapivého růstu dosáhl i segment prodeje fyzických nosičů. Informace přinesla ČNS IFPI.  

Růst streamingu je stabilním organickým jevem, který je zapříčiněn snadnou dostupností těchto služeb a jejich příznivou cenovou politikou. Segment streamingu narostl oproti předchozímu roku o celých 37 %, poměr digitálních prodejů a prodejů fyzických nosičů je 79:21. V České republice jsou dostupné všechny ‚velké‘ streaminogové služby, jako jsou Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer a Amazon Music.

Příjmy ze streamingu v sobě zahrnují jak příjmy z tzv. ad-supported streamingu (pro uživatele zdarma), tak i příjmy z tzv. subscriptions, tedy placených účtů. Růst ad-supported streamingu souvisí především s růstem reklamních investic přecházejících ze starých médií (TV a rádio) na on-line platformy. Dále roste i počet platících uživatelů streamingových služeb, což odpovídá směřování hudebního trhu. V roce 2021 se jednalo o přírůstek cca 350 tisíc uživatelů.

„V současnosti se ocitáme ve fascinující době, kdy růst a inovace přetváří ekosystém hudebního sektoru. Dalších 350 tisíc předplatitelů za loňský rok je skvělé číslo, které zvedá penetraci trhu placeným streamingem už na 13 %! Taktéž objem novinkové produkce, jak zahraniční, tak i domácí, dosahuje úrovně v minulosti nepředstavitelné,“ říká Tomáš Filip, výkonný ředitel české pobočky Universal Music.

Naopak download se postupně stává čím dál méně významnou položkou v příjmech hudebních vydavatelství. Příjmy z něj představují pouze 2,5 % z celkového objemu digitálních prodejů.

Překvapivý nárůst, a to o 12 %, zaznamenal segment prodeje fyzických nosičů. 55 % prodejů tvoří CD nosiče, 42 % pak vinylové desky. Prodej vinylových desek zaznamenal velký meziroční nárůst o 35 %, což ukazuje jejich setrvalou oblibu u specificky vyprofilované části veřejnosti.

Vedoucí pozici na českém hudebním trhu v roce 2021 obhájilo vydavatelství Universal Music, na druhém místě skončila firma Warner Music, třetí příčku zaujímá Sony Music. Pozici největšího domácího vydavatele si dále drží Supraphon.

„Hudební trh byl dlouhodobě ovlivněn neutěšenou legislativní situací upravující odpovědnostní vztahy v prostředí internetu. Toto by měla řešit Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jejíž implementace měla proběhnout na národní úrovni do 7. června 2021. Dosud se tak nestalo. Nositelé práv věří v její brzké přijetí, především implementace čl. 17 by totiž měla pomoci napravit neutěšenou situaci ve vymáhání autorských práv a práv s autorským právem souvisejících na internetu,“ říká ředitelka ČNS IFPI Petra Žikovská.

„Na poli EU je v rámci tzv. Trialogu (jednání Rady EU, Evropské komise a Evropského parlamentu) projednáván návrh nařízení Digital Services Act (DSA), jež, jak pevně věříme, také napomůže k dořešení odpovědnostních vztahů na internetu,“ dodává.

Zdroj: Tisková zpráva ČNS IFPI

2022-04-25T15:25:23+02:00 25. dubna 2022|Štítky: |