Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů 2022 – pokyny a formuláře

Vážení výrobci zvukově obrazových záznamů,

níže naleznete formulář Čestného prohlášení pro potřeby uplatnění nároku na odměny, které INTERGRAM vybral pro výrobce zvukově obrazových záznamů v roce 2022.

Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů 2022

Zde stačí uvést souhrnné údaje (částky), pro jejichž detailní rozpis slouží excelová příloha:

Příloha Čestného prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů 2022

Do formuláře, prosím, uveďte pouze ty zvukově obrazové záznamy, ke kterým vlastníte práva výrobce. Dovolujeme si upozornit, že záznamy, se kterými disponujete na základě licencí poskytnutých od jiných (původních) výrobců zvukově obrazových záznamů nebo na základě smluv o převodu práv výrobce zvukově obrazových záznamů, lze do čestného prohlášení uvést pouze v případě, že předmětem těchto licencí či smluv o převodu práv jsou i práva uvedená v § 22, 23 a 25 autorského zákona.

Toto čestné prohlášení se netýká zvukově obrazového ztvárnění zvukových záznamů hudebních děl, tzv. videoklipů. Výrobcům takových záznamů bude odměna v souladu s platným Vyúčtovacím řádem INTERGRAM vypočtena podle výše identifikovatelných příjmů vybraných za užití těchto záznamů v roce 2022.

Do čestného prohlášení, prosím, uveďte:

– celkovou stopáž (v minutách) užití všech zvukově obrazových záznamů celoplošným terestrickým vysíláním televizních stanic, jejichž platný seznam naleznete spolu s dalšími podrobnostmi na listu „Vysvětlivky“ v excelové formuláři, který je přílohou Čestného prohlášení

– celkovou výši Vašich příjmů za fyzický prodej nosičů bez DPH

– celkový příjem z digitálního prodeje (vč. streamingu) bez DPH

– celkovou návštěvnost v kinech

Vyplněné a statutárním zástupcem podepsané čestné prohlášení je třeba zaslat jako sken spolu s excelovou přílohou na e-mail: vyrobci@intergram.cz nejpozději do 31.3.2023. Excelové přílohy není třeba podepisovat.

Čestné prohlášení můžete podat rovněž prostřednictvím datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv) nebo prostřednictvím funkce „podání“ na Portálu.

 

S případnými dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na Michala Krejčiříka, tel.:  221 871 932, e-mail: michal.krejcirik@intergram.cz nebo Jolanu Krajčovou, tel. 221 871 961, e-mail: jolana.krajcova@intergram.cz.

Děkujeme za spolupráci.

2023-01-31T09:32:19+02:00 30. ledna 2023|