Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2021 – pokyny a formuláře

Vážení výrobci zvukových záznamů,

níže naleznete formuláře Čestného prohlášení výrobce zvukových záznamů vč. příloh pro potřeby uplatnění nároku na odměnu dle § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za rok 2021.

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2021

Zde v letošním roce stačí uvést souhrnné údaje (částky), pro jejichž detailní rozpis slouží excelové přílohy A a B.

Příloha A – Příjmy z fyzického prodeje nosičů a downloadingu na území České republiky

K uplatnění nároku na odměnu, prosím, uveďte do Čestného prohlášení informaci o celkové výši příjmů spojených s prodejem nosičů zvukových záznamů distribuovaných za účelem samostatného prodeje nebo s přímým maloobchodním prodejem koncovým spotřebitelům na území České republiky v roce 2021 včetně výše příjmů spojených s digitálním prodejem zvukových záznamů, tj. digitální stažení/download na území České republiky. Do excelové přílohy „Formulář A“ pak uveďte příjem ve členění podle jednotlivých titulů/nosičů/digitálních záznamů.

Příloha B – příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových záznamů na území České republiky

K uplatnění nároku na odměnu uveďte, prosím, do Čestného prohlášení Vaše celkové příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů a audiovizuálně užitých zvukových záznamů (např. YouTube) na území České republiky, které nejsou licencovány prostřednictvím INTERGRAM. Do excelové přílohy „Formulář B“ pak uveďte příjmy jednotlivě pro každou nahrávku (track). Vaše příjmy rozdělte do příslušných sloupců podle toho, zda se jedná o příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových záznamů.

Oproti loňskému roku Vás prosíme o specifikaci příjmů z čestných prohlášení výrobců plynoucích z prodeje domácího (tj. českého a slovenského) repertoáru a zahraničního repertoáru u každého jednotlivého záznamu či alba. Tento údaj je třeba uvést jak ve Formuláři A, tak i ve Formuláři B. Další podrobnosti naleznete v souboru Informace a vysvětlivky k podávání ČP.

Vyplněné a statutárním zástupcem podepsané čestné prohlášení je třeba zaslat jako sken spolu s excelovými přílohami e-mailem na adresu vyrobci@intergram.cz nejpozději do 31.3.2022. Excelové přílohy není třeba podepisovat.

Čestné prohlášení můžete podat rovněž prostřednictvím datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv) nebo prostřednictvím webu zastupovaných na adrese https://www.vyrobci-intergram.cz/, kde bude online rozhraní k vyplnění prohlášení a uploadu excelových příloh zpřístupněno nejpozději do 18.2.2022. Možnost podání elektronického čestného prohlášení mohou využít jak všichni zastupovaní, kteří již mají přístup k vlastnímu účtu, tak i zastupovaní, kteří registraci v uvedeném termínu pro podání čestného prohlášení za rok 2021 teprve provedou.

Informace ohledně registrace k přístupu do Vašeho uživatelského účtu na webu zastupovaných získáte na uvedené adrese, kde po přihlášení naleznete pokyny, jak postupovat při vyplnění elektronického formuláře čestného prohlášení.

 

S případnými dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na:

Michala Krejčiříka, tel.:  221 871 932, mail: michal.krejcirik@intergram.cz

Jana Procházku, tel.: 221 871 961, mail: jan.prochazka@intergram.cz

Děkujeme za spolupráci.

2022-02-10T23:52:51+02:00 4. února 2022|