Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2022 – pokyny a formuláře

Vážení výrobci zvukových záznamů,

níže naleznete formuláře čestného prohlášení výrobce zvukových záznamů vč. příloh pro potřeby uplatnění nároku na odměnu dle § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za rok 2022.

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2022

Příloha A – Příjmy z fyzického prodeje nosičů a downloadingu na území České republiky

Příloha B – příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových záznamů na území České republiky

Podrobnosti k vyplnění čestného prohlášení naleznete v souboru Pokyny k ČP.

Vyplněné a statutárním zástupcem podepsané čestné prohlášení je třeba zaslat jako sken spolu s excelovými přílohami e-mailem na adresu vyrobci@intergram.cz nejpozději do 31.3.2023. Excelové přílohy není třeba podepisovat.

Čestné prohlášení můžete zaslat rovněž prostřednictvím elektronického podání na Portálu nebo datovou schránkou (DS INTERGRAM: zwrm6gv).

S případnými dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na Michala Krejčiříka, tel.:  221 871 932, e-mail: michal.krejcirik@intergram.cz nebo Jolanu Krajčovou, tel. 221 871 961, e-mail: jolana.krajcova@intergram.cz. Děkujeme za spolupráci.

2023-01-19T14:24:38+02:00 19. ledna 2023|