ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ 2023

Vážení výrobci zvukových záznamů,

níže naleznete formulář čestného prohlášení výrobce zvukových záznamů pro rok 2023. Ten slouží k výpočtu Vašeho podílu na odměnách dle Vyúčtovacího řádu INTERGRAM.

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2023

Příloha A – Příjmy z fyzického prodeje nosičů a downloadingu na území České republiky

Příloha B – příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových záznamů na území České republiky

Podrobnosti k vyplnění čestného prohlášení naleznete v souboru Pokyny k ČP.

Připomínáme, že rozhodujícím kritériem pro určení domácího a zahraničního repertoáru je země prvního vlastníka (výrobce) nahrávky, nikoliv země, odkud pochází autoři či interpreti podílející se na nahrávce.

Vyplněný formulář a přílohy v Excelu nám, prosím, zašlete prostřednictvím Portálu, přes datovou schránku INTERGRAM (zwrm6gv) nebo na email vyrobci@intergram.cz, a to nejpozději do 31.3.2024. Formulář musí být podepsaný statutárním zástupcem, přílohy v Excelu podepisovat není nutné.

Čestná prohlášení doručená po stanoveném termínu nemohou být zařazena do řádného vyúčtování za rok 2023. Budou zpracována v chronologickém pořadí později, přičemž odměny budou čerpány z rezervního fondu, a to jen do výše příslušných rezerv. Nedodržením termínu se tedy vystavujete riziku ztráty části nebo celé Vaší odměny.

S případnými dotazy neváhejte kontaktovat náš tým:

Michal Krejčiřík, tel.:  221 871 932, e-mail: michal.krejcirik@intergram.cz

Jolana Krajčová, tel. 221 871 961, e-mail: jolana.krajcova@intergram.cz

Štěpán Piller, tel. 221 871 961, email: stepan.piller@intergram.cz

Damjan Stefanskyj, tel. 221 871 932, email: damjan.stefanskyj@intergram.cz

Děkujeme za spolupráci.

2024-01-08T23:42:58+02:00 8. ledna 2024|