Čestné prohlášení VZOZ 2023 – harmonogram

Vážení výrobci zvukově obrazových záznamů,

dovolujeme si Vás informovat o změně letošního termínu pro dodání Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů (ČP VZOZ) za rok 2023. Po diskuzi s Kontrolní komisí se INTERGRAM rozhodl odložit termín pro podání ČP VZOZ 2023. Odklad termínu nám umožní dokončení vývoje online verze podání ČP VZOZ na našem Portálu s cílem zdigitalizovat celý proces, který Vám, zastupovaným zjednoduší administrativu s tím, že termín výplat zůstane beze změny.

Nový online modul na Portálu bude obsahovat seznam filmů včetně údajů o kinonávštěvnosti dle Unie filmových distributorů a času vysílání v televizi. Systém Vás provede celým procesem krok za krokem včetně validací, které zrychlí následné zpracování dat z ČP.

Chceme zdůraznit, že pro ty z Vás, kteří dávají přednost tradičnímu způsobu, zůstane zachována možnost podat ČP pomocí excelového formuláře.

Nový harmonogram letošního roku je následující:

– duben 2024: zveřejnění a rozeslání výzvy k podání ČP VZOZ 2023

– červen / červenec 2024: deadline pro podání ČP VZOZ 2023 (bude upřesněno v dubnové výzvě)

– srpen 2024: distribuce a výplata odměn VZOZ.

Vaše odměny budou vypláceny v obvyklém termínu, bez zpoždění oproti loňskému roku. Současně předpokládáme, že letošní otestování celého procesu nám umožní v příštím roce urychlit distribuci odměn pro VZOZ a vrátit se k březnovému termínu dodání ČP.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že Vám nový systém přinese méně administrativy a usnadní celý proces podávání ČP VZOZ.

2024-03-19T12:11:48+02:00 18. března 2024|